TTD Yılın Çalışma Grubu, Şube ve İl Temsilcisi Seçim Kriterleri

YILIN ŞUBESİ SEÇİMİ KRİTERLERİ

 1. Üyelerin katılımıyla yapılan yıllık toplantı sayısı (maksimum 30 puan)
 2. Toplantılara katılan ortalama katılımcı sayısının, toplam aktif şube üye sayısına oranı (x 100) (maksimum 20 puan)
 3. Çalışma grupları veya Okul yönetimi ile yapılan kurs sayısı (maksimum 20 puan)
 4. Üyelerle yapılan yıllık sosyal faaliyet sayısı (maksimum 10 puan)
 5. Yapılan aktivitelerin STE komisyonuna bildirimlerinin düzenli ve tam yapılıyor olması (maksimum 20 puan)
 6. Dünya günleri aktivasyonlarında aktif görev alma (maksimum 10 puan)
 7. Yıl boyu internet sayfasının güncellenmesi (maksimum 20 puan)
 8. Üye sayısının bölgedeki göğüs hastalıkları hekimlerine oranı (maksimum 10 puan)
 9. Üyelik yenileme oranı (mart ayı sonundaki oranlar dikkate alınır) (maksimum 10 puan)

NOT:  Her kategoride en iyi olan şubeye maksimum puan verilecek, diğer şubelerin puanı maksimum puanı alan şubenin aktivitelerine oranlanarak hesaplanacaktır

YILIN ÇALIŞMA GRUBU SEÇİM KRİTERLERİ

 1. Ülke genelinde akciğer sağlığına katkıda bulunacak tamamlanmış çok merkezli araştırma projeleri (maksimum 20 puan)
 2. Türk Toraks Derneği çalışması olduğu belirtilerek SCI ve SCI Expanded dahilinde bir göğüs hastalıkları dergisinde yayınlanmış çok merkezli araştırma makalesi (maksimum 60 puan)
 3. Türk Toraks Derneği çalışması olduğu belirtilerek Türk Toraks Dergisi veya index medicus'a dahil uluslararası bir dergide yayınlanmış çok merkezli araştırma makalesi (maksimum 30 puan)
 4. Sempozyum düzenlemek (maksimum 30 puan)
 5. Rehber, uzlaşı raporu veya kitap (maksimum 30 puan)
 6. Rehber, uzlaşı raporu veya kitap güncellemesi (maksimum 20 puan)
 7. Merkezi veya bölgesel tam günlük uygulamalı kurs (maksimum 30 puan)
 8. Merkezi veya bölgesel kurs (maksimum 20 puan)
 9. Broşür ve görsel eğitim malzemeleri hazırlamak (maksimum 10 puan)
 10. Yıllık kongrede kurs düzenlemek ve gerçekleştirmek (maksimum 10 puan)
 11. Kongrede çalışma grubuna ait oturumlarda salon kapasitesinin en az %70'i dinleyici oranına ulaşmak (maksimum 10 puan)
 12. Şubelerle ortak yapılan bilimsel toplantı (panel, konferans) (maksimum 10 puan)
 13. Üye sayısında önceki yıla göre %10 dan fazla artış (maksimum 10 puan)
 14. Yapılan aktivitelerin STE komisyonuna bildirimlerinin düzenli ve tam yapılıyor olması (maksimum 10 puan)
 15. Çalışma grubu internet sayfasının yeterli paylaşımla düzenli şekilde güncellenmesi (maksimum 20 puan)
 16. Facebook ve twitter'da derneğimiz adına halka yönelik sosyal paylaşımda bulunulması (maksimum 20 puan)

NOT:  Her kategoride en iyi olan çalışma grubuna maksimum puan verilecek, diğer çalışma gruplarının puanı maksimum puanı alan çalışma grubunun aktivitelerine oranlanarak hesaplanacaktır.

Çalışma grubunun yayın haline gelmiş araştırma makalesinin yayınlandığı dergi basım için ödeme yapılması gerekli (open access) dergi olmadığında değerlendirmeye alınacaktır.

Çalışma grupları 1,2 ve 3. maddelerin sadece birinden puanlandırmaya dahil edilir.

YILIN İL TEMSİLCİSİ KRİTERLERİ

 1. Göreve başlama tarihinden sonra derneğe o ilden katılan yeni üye sayısında %10 dan fazla artış (maksimum 10 puan)
 2. İlde düzenlediği toplantılar (maksimum 30 puan)
 3. Bağlı bulunduğu şube toplantılarına ildeki üyelerin katılım oranı (maksimum 30 puan)
 4. Dünya günlerine il düzeyinde katılım (maksimum 10 puan)
 5. Yıllık kongreye ildeki üyelerden katılım oranı (maksimum 10 puan)
 6. Yapılan aktivitelerin STE komisyonuna bildirimlerinin düzenli ve tam yapılıyor olması (maksimum 10 puan)

NOT:  Her kategoride en iyi olan il temsilcisine maksimum puan verilecek, diğer diğer il temsilcilerinin puanı maksimum puanı alan il temsilcisinin aktivitelerine oranlanarak hesaplanacaktır