Ödül Yönergesi

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÖDÜL YÖNERGESİ (05.04.2017)

1- TORAKS DERNEĞİ ÖDÜLLERİ

 1. Türk Toraks Derneği Bilim Ödülü
 2. Türk Toraks Derneği Y. İzzettin Barış Hizmet Ödülü
 3. Türk Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Ödülü
 4. Türk Toraks Derneği Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü
 5. Türk Toraks Derneği Yurt Dışı Yayın Ödülü
 6. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Ödülü

2- AMAÇ
Türk Toraks Derneği Ödülleri Türkiye'de solunum hastalıkları bilim dalının gelişmesi, solunum sistemini ilgilendiren ulusal sağlık sorunlarının çözülmesi, Türk Toraks Derneği üyelerinin ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olması ve solunum hastalıklarında çağdaş bilimsel düzeyin yakalanması için yapılan bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla verilir.

3- GENEL KURALLAR

 • Adaylar aynı yıl birden fazla ödüle aday gösterilebilir veya başvurabilir ancak aynı yıl içinde sadece tek bir ödülle ödüllendirilirler
 • Daha önce aynı makale için Türk Toraks Derneği tarafından ödüllendirilmiş bir makale için sonraki yıllarda herhangi bir ödül için başvurulamaz.

4- ÖDÜLLERİN TANIMLANMASI

A) TÜRK TORAKS DERNEĞİ BİLİM ÖDÜLÜ
 1. Göğüs Hastalıkları alanında bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, bilim insanları yetiştirmiş, bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmuş veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmuş, ülkemizde göğüs hastalıkları alanında bilim ve teknolojinin gelişmesinde üstün hizmetleri bulunmuş olan bilim insanlarına verilen onursal ödüldür.
 2. Adaylarda h-indeksinin 10’un üzerinde olma şartı aranır.
 3. Üyeler, Çalışma Grupları (ÇG) veya bilimsel komite tarafından aday gösterilebilir.
 4. Aday gösterme süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 5. Aday gösterilenler arasından 3 aday Bilimsel Komite tarafından seçilir ve Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) sunulur. Ödül MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 6. Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 7. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 8. Bilim ödülü kazanan bilim insanı aramızdan ayrılmışsa ödülü, kanuni mirasçılarına verilir.
 9. Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve sertifika verilir.
 10. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
B) TÜRK TORAKS DERNEĞİ Y.İZZETTİN BARIŞ HİZMET ÖDÜLÜ
 1. Bilimsel düzeyiyle ulusal ve uluslararası alanda seçkin yer edinmiş, çalışmaları ile ülkemiz akciğer sağlığının iyileşmesine hizmet etmiş, yetiştirdiği bilim insanlarının eriştiği düzey ile bu alanda da örnek olmuş, bilim insanlarına verilen onur ödülüdür.
 2. Üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından aday gösterilebilir.
 3. Aday gösterme süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 4. Adaylar arasından MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 5. Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 6. Y. İzzettin Barış Hizmet ödülünü kazanan bilim insanı aramızdan ayrılmışsa ödülü, kanuni mirasçılarına verilir.
 7. Ödül kazanan bilim insanına plaket ve sertifika verilir.
 8. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
 C) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI ÖDÜLÜ
 1. Ülkemizde yaygın görülen veya toplum sağlığı açısından önem arz eden solunum sistemi hastalıklarına ait, ulusu temsil eden verilerin toplanmasını amaçlayan, ulusal tedavi protokollerine ve sağlık politikalarına yön veren SCI veya SCI-expanded indekslerine giren ve Etki faktörü (impact factor) 2 ‘nin üzerinde olan dergilerde son 5 yılda yayınlanmış çalışmalara verilen ödüldür.
 2. Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve ulusal akciğer sağlığı alanına katkıda bulunmalıdır Çalışma endüstri tarafından planlanmış olmamalıdır.
 3. Başvurular kişisel olabileceği gibi, üyeler, ÇG’ları veya bilimsel komite tarafından da aday gösterilebilir. Başvuru formu ve ekleri elektronik posta ile dernek genel merkezine iletilmelidir.
 4. Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
 5. Aday gösterme veya başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 6. Aday gösterilenler arasından 3 aday Bilimsel Komite tarafından seçilir ve MYK ya sunulur. Ödül MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 7. Ödül her yıl için bir araştırmaya verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 8. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 9. Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve sertifika verilir.
 10. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
 D) TÜRK TORAKS DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI TEŞVİK ÖDÜLÜ
 1. 40 yaşını geçmemiş bilimsel araştırmalarıyla göğüs hastalıkları bilimine katkıda bulunan, gelecekte de evrensel düzeyde katkıda bulunma potansiyeline sahip, bilim insanlarına verilir.
 2. Adaylarda “web-of-science” tarafından belirlenen h-indeksinin 4’ün üzerinde olma şartı aranır.
 3. Başvurular kişisel olabileceği gibi, üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından da aday gösterilebilir. Başvuru formu ve ekleri elektronik posta ile dernek genel merkezine iletilmelidir.
 4. Genç Araştırmacı Teşvik Ödülüne yalnız hayattaki bilim insanları aday olabilir. Ödülü kazandıktan sonra aramızdan ayrılan bilim insanının ödülü ise kanuni mirasçılarına verilir.
 5. Aday gösterme veya başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 6. Adaylar arasından seçim, bilimsel komite tarafından yapılır ve MYK tarafından onaylanır.
 7. Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 8. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 9. Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve sertifika verilir.
 10. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
E) TÜRK TORAKS DERNEĞİ YURT DIŞI YAYIN ÖDÜLÜ
 1. Türkiye’de yapılmış ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan, Türkiye’de çalışan hekimler tarafından, yurt dışında bilimsel dergilerde son bir yıl içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olan SCI veya SCI-expanded indekslerine giren, etki faktörü (impact factor) 2’nin üzerindeki göğüs hastalıkları alanındaki dergilerde veya etki faktörü (impact factor) 10’un üzerindeki genel dergilerde bir önceki yıl yayınlanmış (DOI numarası olması şartıyla, o yıla ait bir sayıya atanmış) çalışmalara verilen ödüldür.
 2. Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı, ve solunum hastalıkları alanına katkıda bulunmalıdır. Çalışma endüstri tarafından planlanmış olmamalıdır.
 3. Başvurular, adaylar tarafından yapılır. Başvuru formu ve ekleri elektronik posta ile genel merkeze gönderilmelidir.
 4. Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
 5. Başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 6. Her yıl 3 çalışmaya verilir, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü şeklinde açıklanır. Eşitlik olması durumunda son 5 yılda TTD kongrelerinde bildiri olarak sunulan çalışmaya öncelik tanınır.
 7. Adaylar arasından seçim, bilimsel komite tarafından yapılır ve MYK tarafından onaylanır. Başvuran yayınlardan herhangi birinde adı olan bilimsel komite üyesi o yayın için değerlendirme yapmaz.
 8. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 9. Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve sertifika verilir.
 10. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.

 

F) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇEVRE ve İKLİM SORUNLARI ÖDÜLÜ  

Dünyanın en önemli halk sağlığı sorunlarından birisi haline gelen hava kirliliği, çevre tahribatı ve iklim değişikliği konusunda duyarlılığı artırmak ve bu alanda yapılan olumlu girişimleri desteklemek amacıyla her yıl verilen ödüldür. Ödül, savunuculuk ve araştırma olmak üzere iki alt kısımdan oluşmaktadır.

 1. Savunuculuk ödülüne, ulusal ve uluslararası alandaki gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir ya da TTD tüzüğünde belirtilmiş organlar ve/veya TTD üyeleri aday gösterilebilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
  • Gerçek ve/veya tüzel kişilerin başvurusu ve aday gösterme en geç şubat ayının son iş gününe kadar, konu hakkında önceki yıl veya yıllarda yaptıkları çalışmaların başvurucu tarafından belgelenmesi ve gerekçenin belirtilmesi şartıyla TTD Genel Merkezi'ne elektronik posta yoluyla yapılmalıdır.
  • Aday olan veya gösterilen kişi ve/veya kuruluşun istikrarlı bir şekilde hava kirliliği ve çevre sorunları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için, eğitimler düzenlemiş olması, yazılı, sözlü, görüntülü, yayın, kitap ve broşür yolu ya da toplumsal hassasiyet oluşturmak için şiddet içermeyen aktiviteler yapmış olması beklenmektedir. Sayılan etkinliklerden bir ya da birden fazlasını yapmış olabilir.
  • Ödül TTD'nin o yıl yapacağı kongrenin açılış töreninde gerekçesi okunarak hak sahiplerine takdim edilir. Ödül kazanana para ödülü ile birlikte plaket ve sertifika verilir. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir.
 2. Araştırma ödülüne o yıl kongreye gönderilen bildirilerden hava kirliliği, çevre, iklim sorunları ve sağlık etkileri ile ilgili olanlar başvurabilir veya daha önce aynı konuda TTD tarafından ödüllendirilmemiş ve son 5 yılda yayınlanmış araştırmalar aday olabilir. Araştırma endüstri tarafından planlanmış olmamalıdır. Yayınlanmış makaleler TTD tüzüğünde belirtilmiş organlar ve/veya TTD üyeleri tarafından da aday gösterilebilir. 
  • Araştırma ödülü kongre kapanış töreninde takdim edilir. Ödül kazanana para ödülü ile birlikte sertifika verilir. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 3. Ödülü kazananlar Çevre ve iklim sorunları jürisi tarafından adaylar arasından seçilir. TTD Çevre ve İklim Sorunları Ödülü Jürisi en geç her yılın Şubat ayının son iş gününe kadar belirlenmek zorundadır. TTD bilimsel komite başkanı komite için aşağıdaki organlardan jüri için üye talep eder. Jürinin çalışma süresi 2 haftadır. Jüride yer alan tüm üyelerin eşit söz hakkı vardır. Jüri Bilimsel Komite Başkanlığında toplanır. Toplantılar sanal ortamda veya komitenin uygun göreceği bir merkezde yapılabilir. Jüri Komitesinin çalışma sürecindeki zorunlu harcamaları TTD tarafından karşılanır. TTD Çevre ve iklim Sorunları ödül jürisi aşağıdaki kişilerden oluşur:
  • TTD Hava Kirliliği Görev Grubundan iki kişi
  • TTD Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubundan bir kişi
  • TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu'ndan bir kişi
  • TTD Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) temsilen Bilimsel Komite Başkanı (jürinin daimi üyesi ve başkanıdır)
  • TTD Hava Kirliliği Görev Grubu tarafından önerilen ve MYK tarafından onaylanan Dernek üyeleri haricinde konunun uzmanı olan bir kişi
  • MYK tarafından belirlenen TTD Şube Başkanlarından bir kişi olmak üzere toplam yedi kişidir
 4. TTD Bilimsel Komite Başkanı haricinde jüri komitesine seçilecek üyelerin tamamı temsil ettikleri alanlarda gerçekleştirilecek seçim ile belirlenir.
 5. TTD Çevre ve İklim Sorunları Ödülü Jüri Komitesi, kararını asgari nitelikli çoğunluk esasına göre (en az 4 kabul oyu) alır. Alınan karar o takvim yılında gerçekleşecek TTD yıllık kongresinden en az 15 gün önce yazılı olarak TTD Merkez Yürütme Kuruluna bildirilir. Karar tavsiye niteliğindedir ve MYK son kararı verir.