Yönergeler

Kök Başlık
Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Ek Yönerge - SPÇG Çalışma Usul Ve Esasları
Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Yönergesi
Etik Kurul Hasta Hakları
Etik Kurul Hekim Hakları