Erken Kariyer Görev Grubu

Erken Kariyer Görev Grubumuza Bekliyoruz

Değerli Üyelerimiz,

Akademik kariyerinin başlangıcında olan veya akademik kariyer planlayan 38 yaş altı tüm meslektaşlarımızı Erken Kariyer Görev Grubumuza üye olmaya davet ediyoruz. Erken Kariyer Görev Grubunun kurulma amacı:

·Genç meslektaşlarımızın TTD Çalışma grupları yürütme kurullarında aktif görev almalarını özendirmek,

·Türk Toraks Derneğinin bilimsel ve eğitsel aktivitelerine aktif katılımlarını sağlamak ve TTD aktivitelerinde görev almaları konusunda desteklemek,

·TTD eğitim olanaklarından öncelikli olarak yararlanmalarını sağlamak;

·Yapacakları bilimsel çalışmalarda, hipotez geliştirme aşamasından başlayarak, proje yazımına ve makale yazımına kadar her alanda mentorlük desteği sağlamak,

·TTD tarafından belirlenen öncelikli alanlarda olmak kaydıyla, geliştirdikleri projelerin desteklenmesinde öncelik tanımak,

·“European Respiratory Society (ERS)”, American Thoracic Society (ATS) ve European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) gibi dernekler ile eş güdüm içerisinde o derneklerin “Early Career Member” gibi grupları ile iletişim olanaklarını geliştirmek, Türk Toraks Derneği Erken Kariyer Görev Grubu üyelerinden İngilizce yetkinliği olanların, bu gibi uluslararası derneklerin aktivitelerinde aktif görev almaları konusunda motive etmek.

Erken Kariyer Görev Grubuna Türk Toraks Derneği Asil üyesi olan tüm meslektaşlarımız başvurabilir. Görev Grubu Başkanı Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından başvuran meslektaşlarımız arasından belirlenecektir. Erken Kariyer Görev Grubuna Danışmanlık yapmak üzere Bilimsel Komite Başkanı, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, MECOR Koordinatörü ve Okul temsilcisi, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için MYK tarafından görevlendirilmiştir.

Başvurularınızı özgeçmişinizle birlikte [email protected] adresine Temmuz ayı sonuna kadar yapabilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımızla,

     Hasan Bayram                     A.    Berna Dursun                            Metin Akgün                                            

     Genel Başkan                           Genel Sekreter                        Bilimsel Komite Başkanı