Özlük Hakları Görev Grubu

Türk Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorunlarını Sağlık Bakanlığı Üst Yönetimine İletti

Türk Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorunlarını Sağlık Bakanlığı Üst Yönetimine İletti

Yıllardır çözüm bulunamamış sorunlarla tükenmişlik yaşayan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının sorunları, Derneğimiz Genel Başkanı Dr. Hasan Bayram, önceki Başkanlar Dr. Muzaffer Metintaş, Dr. Sedat Altın, Dr. Fuat Kalyoncu ve MYK üyesi Mali Sekreter Dr. Metin Özkan tarafından, aynı zamanda Derneğimizin de 10 yıllık üyesi olan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven’le gerçekleşen görüşmede tartışıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda aşağıda konu başlıkları verilen ve Özlük Hakları Görev Grubumuz tarafından hazırlanan ve MYK tarafından onaylanan SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ başlıklı rapor üst yönetime teslim edildi. Yakın işbirliği ve karşılıklı iyi temennilerle toplantı sona erdi. Sorunlarımızın takipçisi olacağız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK ALANINDA SORUNLAR 

1.     Uzman ihtiyacı

a.      Asistan eksikliği

b.      Asistan dağılımında adaletsizlik

c.      Mecburi hizmetini tamamlayan uzmanların özel’e kaçışı

2.      Performans sorunları

a.      Branşlar arasında adaletsizlik

b.      SUT fiyatlarındaki düşüklük

c.      Girişimsel işlem puanlarında adaletsizlik

d.      Akciğer kanserli hastaların tedavi yönetimindeki sorunlar

3.      İdari sorunlar

a.      Kongre izinlerinin yıllık izinden sayılması ve ek ödeme verilmemesi

b.      İcapçı nöbetler, Nöbet ertesi iznin kullandırılmaması

c.      Şehir hastanelerinde yaşanan sorunlar

d.      Muayene sayısının yükseltilmesi, 10 dakikada hasta uygulaması

e.      Tıbbi sekreterlerden alınan desteğin kesilmesi

f.       Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadro sorunları

4.     Yatak sorunu (özellikle kış aylarında)

a.      Diğer branşların bakmadığı, yatırmadığı hastalar (kalp yetmezliği, terminal dönem onkolojik hastalar, palyatif bakım hastaları ve ileri yaşlı hastalar gibi)

b.      SGK uygulaması nedeniyle yoğun bakım sonrası özel hastanelerden ücret ödememek için gelen hastalar

5.      Genel Sorunlar:

a.       Sağlıkta şiddet

b.      Tükenmişlik

c.       SABİM, CİMER ve hasta hakları şikayetleri

d.      Hizmetin çok artması nedeniyle bilimsel çalışma yapamama

e.       Epidemiyolojk çalışmalarda Veri paylaşımı ve işbirliği

f.       Medya ve sosyal medyada branşımızla ilgili yanıltıcı ve şarlatan hekim uygulamaları

ÇÖZÜMÜN ÖZETİ:

Sağlık Bakanlığımızın bilgi ve tecrübe birikimi olan Derneğimizle YAKIN İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİ