Özlük Hakları Görev Grubu

Yeni Kurulan ''Özlük Hakları'' Görev Grubumuza, Tüm Üyelerimiz Üye Olabilir

Değerli Üyelerimiz,

Özlük Hakları ve Çalışma Koşulları Komitemizin oluşturduğu 5 yıllık Stratejik Eylem Planı sonucunda Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından 12 Ocak 2019 tarihli karar ile kurulan Özlük Hakları Görev Grubumuz için; derneğimizin başka bir Çalışma Grubunda üye olsanız da hem seçme hem de seçilme hakkınız olduğunu bilgilerinize sunarız.

Birlikte daha güçlüyüz..

Selam, sevgi ve saygı ile.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu