Özlük Hakları Görev Grubu

Özlük Hakları Görev Grubumuz Kuruldu

Değerli Üyelerimiz,

Değişen sağlık ortamında ve çalışma koşullarında üyelerimizin özlük haklarını korumak, bu konuda bir sorun yaşandığında yol göstermek ve destek olmak, branşımız ile ilgili kararlara ve gelişmelere müdahil olmak ve katkı sunmak amacındayız. Bu nedenle, Gelecek Arama Toplantısı sırasında oluşturulan Özlük Hakları ve Çalışma Koşulları Komitemizin 5 yıllık Stratejik Eylem Planı doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulumuz 12 Ocak 2019 tarihli kararı ile Özlük Hakları Görev Grubu oluşturulmasına karar vermiş ve tüm üyeler bu Görev Grubuna davet edilmiştir. 07.03.2019 tarihi itibarıyla Özlük Hakları Görev Grubunda yer alan üyelerimizin isimleri aşağıda sunulmuştur. Bundan sonraki süreçte de sizleri bu Görev Grubumuzda yer almaya davet ediyoruz.

Özlük Hakları Görev Grubuna yer alan olan üyelerimize bu görevi kabul ettikleri için teşekkür eder başarılar dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla,

A.    Berna Dursun                                                      Hasan Bayram

Genel Sekreter                                                          Genel Başkan 

Ad-Soyad

Prof. Dr. Sedat Altın

Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu

Prof. Ayşe Füsun Kalpaklıoğlu

Doç. Dr. Cüneyt Saltürk

Uzm. Dr. Gürkan Ertuğrul

Uzm. Dr. Ferhat Çetinkaya

Uzm. Dr. Erhan Oğur

Asis.Dr. Dilara Güner

Asis.Dr. Erdal Tatlıdil