Kıbrıs Temsilciliği

Türk Toraks Derneği Kıbrıs Temsilciliği ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubunun “Tüberkülozda Güncel Bilgiler” başlıklı ortak toplantısı 30.3.2019 tarihinde gerçekleştirildi.

 

 Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Kıbrıs Temsilciliği ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubunun ortak etkinliği olan “Tüberkülozda Güncel Bilgiler” toplantısı 30.3.2019 tarihinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, yeni Tüberküloz Tanı ve Tedavi rehberi temel alınarak yapılan konuşmalar yeniliklerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, açılış konuşmalarını, Türk Toraks Derneği Kıbrıs  Temsilcisi Dr. Füsun Yıldız, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Türk Toraks Derneği önceki Başkanı Dr. Fuat Kalyoncu ve Kıbrıs Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptı. Kurs konuları Dr. Şeref Özkara ve Dr. Aylin Babalık tarafından aktarıldı.  

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar sonrasında KKTC Sağlık Bakanlığı’na tüm katılımcıların önerileri doğrultusunda bir sonuç raporu hazırlanarak ulaştırıldı. TTD adına Sağlık Bakanına, Kıbrıs Tabipleri Birliği Başkanına ve Kıbrıs’ın ilk kadın doktoru ve Kıbrıs tüberküloz mücadelesinin önemli ismi Dr. Aydın Sennaroğlu’na plaket takdim edildi. Sayın Aydın Dennaroğlu'nun hayatının anlatıldığı kitap katılımcılara dağırıldı. Kurs sonunda tüm katılımcı ve konuşmacılara katılım belgeleri verildi.

Toplantı sonunda Türk Toraks Derneği Kıbrıs Temsilciliğimiz, KKTCSağlık Bakanlığı'na sunulmak üzere ülkede tüberküloz kontrolü ile ilgili somut önerileri içeren bir rapor hazırlandı. Böylece Türk Toraks Derneği ile KKTC Sağlık Bakanlığı ve KKTC tabipleri Birliği arasında temsilciliğimiz üzerinden iyi bir ilişki oluşturuldu. Bu toplantı KKTC Sağlık Bakanlığı ve Tabipleri Birliği web siteleri ve tüm sanal ortamlarından paylaşıldı.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Kıbrıs Temsilciliği