Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

Değerli Üyelerimiz, Türk Toraks Derneği, Marmara Şube ve Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu etkinliği olarak 12.09.2015 de Bursa'da gerçekleştirilen "Mesleki akciğer hastalıklarında tanı-tedavi ve maluliyet kursu" na ait sunumlar belgeler bölümünde sisteme yüklenmiştir.