Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

TTD Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu “Ermenek İş Kazası” Hakkında Değerlendirme Notu

Değerli Meslektaşlarımız, 

Sıklık ve yoğunluğu ile ''iş kazası'' olarak anmanın yeterli gelmediği ardışık olayların her defasında ''o kazaya özgü'' gerekçelendirilmesi kabul edilemez.  İnsanı, en temel olarak yaşama hakkını, iş sağlığını mutlaka önceleyen bir çalışma hayatı esas olmalıdır. İş sağlığı ve Güvenliği kanunu ile yapılacak düzenlemeler, salt her kazanın doğurduğu taleplerle değil, evrensel çalışma hukuku normlarının kayıtsız şartsız kabulü, uygulanması ve denetimi ile gerçekleştirilmelidir.  Herhangi bir ekonomik büyüme rakamı ile babasız kalmış bir çocu​k​​ “büyüdüğüne” ikna ed​ilemez. 

Karaman’a bağlı Ermenek ilçesinde 28.10.2014 tarihinde meydana gelen su baskını sonucunda 18 işçinin halen çıkarılamadığı ''iş kazası'' üzerine TTD Çevresel Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu “Ermenek İş Kazası” Hakkında Değerlendirme ​N​otunu sizlerle paylaşıyoruz. 

Saygılarımızla, 

Türk Toraks Derneği

Değerlendirme Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.