Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

Pratik Eğitim Yapılabilecek Uyku Bozuklukları Tanı Tedavi Merkezleri

 PRATİK EĞİTİM VEREBİLECEK UYKU MERKEZLERİ (Aralık 2017 itibarıyla)

1.     Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi

2.     Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi 

3.     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı 

4.     İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Birimi

5.     Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarı

6.     Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı

7.     Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı

8.     İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı

9.     İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi

10.   Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Uyku Laboratuarı

11.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları AD Uyku Laboratuarı

12.   Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Merkezi

13.   Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Merkezi

14.   Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi

15.   Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.   Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi

17.   SB Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Merkezi

18.   Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi, Ankara

19.   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları merkezi

20.   Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi

21.   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi

22.   Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi

23.   Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi