Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

17 Mart 2017 Dünya Uyku Günü

Sayın Türk Toraks Derneği Üyeleri,

Dünya Uyku Tıbbı Derneği tarafından 2008 yılından bu yana Mart ayında tüm dünyada Dünya Uyku Günü etkinlikleri yapılmaktadır. Sağlıklı bir uykunun önemine ve uyku apne sendromu yanı sıra diğer uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu yıl 17 Mart 2017 tarihinde https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif"Huzurlu uyu, hayatına değer kat" sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Hastaların uyanıkken olan solunum sorunları kadar uykudaki solunum sorunlarıyla da ilgilenen Türk Toraks Derneği, Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu ile hekimlerin uyku hastalıkları konusundaki eğitiminde öncü rol üstlenmiş ve hastaların eğitilmesinde rol almıştır.

Uyku bozuklukları konusundaki farkındalığın yeterli olmaması nedeniyle, tanı koyma ve tedaviye başlamada belirgin gecikmeler olmaktadır. Bu nedenle, Dünya Uyku Gününde https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif"Huzurlu uyu, hayatına değer kat" sloganıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyku bozuklukları konusunda farkındalık yaratmak ve halkı bilinçlendirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla 17 Mart 2017 tarihinde hastaları bilgilendirme toplantıları yapılacak, Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış halk bilgilendirme kitapçıkları dağıtılacak ve basına açıklamalar yapılacaktır. Uyku tıbbı ile ilgilenen tüm hekimlerimizin kendi koşulları çerçevesinde benzer etkinlikler yapması bizi çok sevindirecektir.

Sevgi ve Saygılarımızla, 

     Dr. Sebahat Genç                                                                   Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu 

  TTD Uyku Bozuklukları                                                                  TTD Uyku Bozuklukları

 Çalışma Grubu Sekreteri                                                                Çalışma Grubu Başkanı