Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

Dünya Uyku Günü’nde "İyi Bir Uyku, Ulaşılabilir Bir Rüya"

Değerli Meslektaşlarımız, 

2008 yılından bu yana tüm dünyada Mart ayında Dünya Uyku Günü etkinlikleri yapılmaktadır. Sağlıklı bir uykunun önemine ve başta uyku apne sendromu olmak üzere tüm uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu yıl da 18 Mart 2016 tarihinde "İyi bir uyku, ulaşılabilir bir rüyadır" sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. 

Ülkemizde akciğer sağlığını geliştirmeyi amaçlayan Türk Toraks Derneği, uyanıkken olan solunum sorunları kadar uykudaki solunum sorunlarıyla da ilgilenmektedir. Bu amaçla oluşturulan Uyku Bozuklukları Çalışma Grubumuz, hekimlerin uyku hastalıkları konusundaki eğitiminde öncü rol üstlenmiş, hastaların eğitilmesi konusunda da rol almıştır. 

Uyku bozuklukları konusundaki farkındalığın yeterli olmaması nedeniyle, tanı koyma ve tedaviye başlamada belirgin gecikmeler olmaktadır. Bu nedenle, Dünya Uyku Günü’nde "İyi Bir Uyku, Ulaşılabilir Bir Rüyadır" sloganıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyku hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak ve halkı bilinçlendirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla 18 Mart 2016 tarihinde hastaları bilgilendirme toplantıları yapılacak, Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış halk bilgilendirme kitapçıkları dağıtılacak ve basına açıklamalar yapılacaktır. 

Sevgi ve saygılarımızla, 

  Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu                                                                                         Dr. Hikmet Fırat

TTD Uyku Bozuklukları ÇG Sekreteri                                                              TTD Uyku Bozuklukları ÇG Başkanı