Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

PRATİK EĞİTİM VEREBİLECEK UYKU MERKEZLERİ

 1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi
 2. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi 
 3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı 
 4. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Birimi
 5. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarı
 6. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı
 7. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı
 8. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı
 9. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi
 10. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Uyku Laboratuarı
 11. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları AD Uyku Laboratuarı
 12. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Merkezi
 13. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Merkezi
 14. SB Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
 15. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi
 16. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 17. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi
 18. SB Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Merkezi
 19. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi, Ankara
 20. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları merkezi
 21. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi
 22. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi