Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

3 Temmuz 2019 "Smoke-Free İstanbul Diyalogları" Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

3 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Smoke-Free İstanbul Diyalogları” isimli bir toplantıya mükerrer davetler almaktayız. Pek çok meslektaşımızın da bu toplantıya davet edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu toplantı Philip Morris International şirketinden 12 yıl boyunca, yılda 80 milyon dolarlık bir teminat ile finanse edilmekte olan “Dumansız Dünya Vakfı (Foundation for Smoke-Free World)” tarafından düzenlenmektedir.

Her yıl en az 7 milyon insanın ölümüne neden olan ve kullanıcılarının yarısını öldüren Tütün Endüstrisi, son yıllarda “Dumansız bir Dünya, Dumansız bir Gelecek” vaad eden söylemlerle, yeni pazarladığı ürünlerin daha sağlıklı olduğu algısını yaratmayı hedeflemektedir. Bu sayede gelecek nesillerin sigarayı bırakıp yerine e-sigara, ısıtılmış tütün gibi yeni ürününlerini kullanması hedefine hizmet eden vakıflar kurmakta, finanse etmekte, insanları, gençleri, kanun yapıcıları ve sağlık politikalarını iyi bir imaj algısı yaratarak yanıltmayı hedeflemektedir.

TÜTÜNSÜZ DÜNYA hiç şüphesiz tütün endüstrisinin kirli parası, kirli hedefleri ve ürettiği yalan bilim ile inşa edilemez.Gerek ülkemizin taraf olduğu Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını düzenleyen 5.3 maddesi gereği, gerekse Türk Toraks Derneği’nin akciğer sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi hedefleyen misyon ve vizyonu gereğince, Siz değerli üyelerimizi adı geçen dernek hakkında bilgilendiriyor, toplantılarına katılmama konusunda göstereceğiniz hassassiyet konusunda şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu bağlamda Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden Derneğimize iletilen bilgilendirme notunu da ekte bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yönetim Kurulu

Bilgilendirme Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.