Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu "31 Mayıs Tütünsüz Dünya Gününde Göç ve Sağlık" Panelini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü etkinliğini, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.Tütünsüz Dünya Günü’nün bu yılki teması olan “Tütün ve Akciğer Sağlığı” konusunu, sığınmacılar ve göçmenler gibi dezavantajlı bir grup özelinde ele alan “31 Mayıs Tütünsüz Dünya Gününde Göç ve Sağlık” panelinde, Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof Dr Pınar Uyan Semerci’nin “Türkiye’de göçe genel bakış” sunumunun ardından; TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Dr Osman Elbek, TTD Kadın Akciğer Sağlığı Görev Grubu üyesi Dr Yeşim Yasin ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Prof Dr Nilgün Sarp, göçmen ve sığınmacıların sağlıksızlık durumlarına ve yaşanan zorluklara ışık tuttular. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) adına konuşan eğitim hemşiresi Aygün Sidar Aydın, yaptıkları çalışmalardan ve halihazırda T.C.Sağlık Bakanlığı’na bağlı Göçmen Sağlığı Merkezleri ile birlikte yürütülen projeler konusunda bilgi verdi.

Panel, TTD Tütün Kontrolü Çalışma grubu sekreteri Dr Pınar Pazarlı Bostan’ın göçmenlerde tütün kullanımı sunumu ve SGDD Ankara temsiliciliğinin talebi üzerine Arapça’ya çevirilmiş olan, TTD kitaplarından “Sigarayı Bırakıyoruz” kitapçığının SGDD yetkililerine sunulmasıyla sona erdi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu