Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği'nin Tütün Kontrolü Çalışma Grubuyla O9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Basın Açıklaması

Türk Toraks Derneği (TTD ) 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Basın Açıklaması

HALKIN SAĞLIĞI TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN ÇIKARLARINDAN DEĞERLİDİR, KORUNMALIDIR!

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Madde 5.3’te “taraflar tütün kontrolü ile ilgili halk sağlığı politikalarını belirlemede ve uygulamada, bu politikaları tütün endüstrisinin ticari ve diğer çıkarlarından koruma adına ulusal hukuklarına uygun olarak gerekli tedbirleri alacaklardır“ denilmektedir. T.C Devleti bu sözleşmeyi imzalayarak taraf olmuş, halkının sağlığını tütün endüstrisinin çıkarlarından üstün tutarak koruyacağına uluslararası anlaşmayla söz vermiştir.

TÜTÜN ENDÜSTRİSİ ASIL ZARARINI GÖRÜNEN YÜZÜYLE DEĞİL GÖRÜNMEYEN YÜZÜYLE VERİR!

Tütün Endüstrisi birçok ülkede vergi ayrıcalıklarından, vergi indirimlerinden, mali yardımlardan faydalanmakta, yeni sigara, nargilelik tütün mamülü ve hatta dumansız tütün ürünleri, nikotin salıveren sistemler geliştirerek, sigaranın zararlarını azaltma kandırmacası ile aslında arzın büyümesine ve tüketimin artmasına neden olmaktadır.

Tütün endüstrisinin kendi paylaşımlarından öğrenildiği üzere, bu endüstri dünyada ticaretin önemine inananları etkilemiş, ülkelerin ekonomi, sanayi, ticaret, maliye, tarım bakanlıklarında üretim, istihdam, vergi katkısı kavramlarını kullanarak ilişkiler kurmuştur. Sağlık sadece Sağlık Bakanlıkları ile sınırlı değildir, endüstrinin diğer bakanlıklarla ilişkilerinin halkın sağlığına olumsuz etki yapacağı düşünülmektedir.  Bu, tütün endüstrisinin görünmeyen sinsi yüzüdür.

Tehlikeyi aranıza almayın!

DUMANSIZ HAVA SAHASININ TEKRAR GÜNDEME GETİRİLMESİ TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN OYUNUDUR!

Tütün Endüstrisi kapalı alanlarda sigara yasaklarının sigara bırakmayı artırdığını ve sigara tüketimini azalttığını bilmektedir. Sözde, içmeyenlere jest yaparmış gibi, sigara içenlere ayrı bir bölme yapılacağı iddiası, artık herkesin bildiği, pasif içiciliğin kanser yaptığı, solunum yolu hastalıkları, tekrarlayan enfeksiyon hastalıkları, hatta doğumsal sorunlara yol açtığı bilgisini, yani malumun tekrar ilanını gerektirir.

Aracı olmayın!

DÜZ PAKET ÖNEMLİDİR!

Düz paket uygulaması ile ilgili yapılan kanun değişikliği kararını desteklemekteyiz. Ayrıca, bu kararın uygulanması ile ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkması hayati önem taşımaktadır.

Buna göre Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, yüzde seksen beşinden az olmamak üzere,  tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve yazılı uyarılar konulacaktır. Markanın yazı karakteri ve boyutu ise tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılacaktır. Paketlerin üzerine markanın logosu bulunmayacaktır. Düz paket uygulamasının tüketimi azalttığı bilimsel verilerle doğrulanmıştır.

Hayata geçirilmesini destekleyin!

SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIKTIR!

Sigara bağımlılığı bir hastalıktır, tedavi edilebilir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi hasta yerilmeden, eleştirilmeden, ötekileştirilmeden bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir. Sigara bağımlıları içtikleri için cezalandırıldıklarını düşündürecek uygulamalarla yardım alma şansından uzaklaştırılır, bırakma çabalarının desteklendiği uygulamalarla kazanılır.

Sağlıklı yaşama bağımlı olun!

HAKLARINIZA VE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIN!

Umarız 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nü takip eden 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü, kanser yapan tütün ürünlerini bırakmak için bir fırsat olur. Bilindiği gibi sağlık hakkı, en temel insan haklarındandır ve bu haklarda devletin olumlu edim yükümlülüğü vardır. Sağlık hakkı, sadece hastalıkların tedavisine yönelik olmayıp sağlığın korunup geliştirilmesini içerir. Bu durumda, daha önce atılan olumlu adımlardan dönmenin sağlığını korumakla yükümlü olunan insanlara değil de kime faydasının olacağı açıktır. Hak sahiplerini ve bunu koruyup geliştirmekle yükümlü olan kurumları Sigarayı Bırakma Günü’nde bir kez daha bu konular üzerinde düşünmeye, toplumun sağlığını bütüncül olarak koruyacak yeni adımlar atmaya davet ediyoruz.

Sağlıkla kalın!

Kaynaklar:

1.Evrengil E., TKÇS Uygulamasında Politika Çatışması: Türkiye’de Tütün Endüstrisine Sağlanan Yatırım ve İhracat Teşvikleri https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=67d3ee28-9232-11e7-b66d-1540034f819c

2.Dağlı E., Tütün Endüstri Oyunları ile Nasıl Baş Edilir? https://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2014/3/index.pdf

3.Uyanusta Küçük F.Ç., Mutlu E.İ.,Elbek O, Ersoy V.,Tütün Kontrolünde “Sağlık” ve “Hukuk” Dili Ortaklığı Nasıl Olmalı? https://www.ttb.org.tr/sted/images/files/dergi/2018/3_ozel.pdf

 Basın Yansımaları

https://www.memurlar.net/haber/807979/sigara-icenlerin-yuzde-44-9-u-birakmayi-denedi.html

https://www.ntv.com.tr/saglik/halk-sagligi-tutun-endustrisinin-cikarlarindan-degerlidir-9-subat-sigarayi-bir,yuVXGIkU5EaJo9WGZvXDhw

https://www.internethaber.com/sigarada-duz-paket-uygulamasi-hayati-onem-tasiyor-1940651h.htm

https://www.karar.com/istanbul/duz-paket-uygulamasi-hayati-onem-tasiyor-1115393 

https://www.habermarmara.com.tr/duz-paket-uygulamasi-hayati-onem-tasiyor/321766/ 

https://www.gucluanadolugazetesi.com/dr-cagla-uyanusta-kucuk-sigara-bagimliligi-bir-hastaliktir-tedavisi-mumkundur-63154.html