Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

ULUSLARARASI TÜTÜN FIRMASI YÖNETICISININ, TC. TICARET BAKANLIĞINDA GÖREVE ATANMASI ULUSAL TÜTÜN KONTROL POLITIKAMIZLA ÇELIŞMEKTEDIR.

 Uluslararası Tütün Firması yöneticisinin, TC. Ticaret Bakanlığında göreve atanması ulusal tütün kontrol politikamızla çelişmektedir.

Uluslararası bir tütün şirketinin yönetim kurulu üyesi, 2019/28 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile TC. Ticaret Bakan Yardımcılığı’na atanmıştır.
 
Türkiye’nin 2004 yılında imzaladığı ve iç hukuku olarak benimsediği Dünya Sağlık Örgütü - Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin 5.3 no’lu maddesi halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını şart koşar. Buna göre devlet ve sivil toplum kuruluşlarının tütün endüstrisi ile iş birliği yapamayacağını, kamu çalışanlarının tütün endüstrisiyle ilişki kurmasının engellenmesi ile birlikte yasal gerekçelerle zorunlu olarak kurulacak temasların da kamuoyuna şeffaf olması gerekliliğini hükme bağlamaktadır.
 
İmzalamış olduğumuz bu çerçeve sözleşmesinin bağlayıcılığına ters düşecek şekilde ulus ötesi nitelikteki bir tütün şirketinin yönetim kurulu üyesinin, devlet organlarından birinde üst düzey yönetici olarak atanması konusuna dikkatleri çekmek, yeniden değerlendirilmesini istemek için gerekçelerimizi ilgili makamlar ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kendisini Türkiye'de tütün sektörünün en büyük 3. şirketi olarak tanımlayan bu küresel tütün şirketi, sağlığa zararını bildiğimiz, her fırsatta halkımızı bilinçlendirmek için uğraş verdiğimiz tütünün ticareti ile 150’den fazla ülkenin ekonomisine katkıda bulunduğunu iddia etmektedir. Tütün, ticarete alet edilen öyle bir maddedir ki kullanıcılarının yarısını öldürmektedir. Bu ölümcül etkiye şu şekilde sayısal bir örnek verebiliriz: Ülkemizde her yıl yüz binden fazla vatandaşımız tütün kullanımının yol açtığı akciğer, kalp ve damar hastalıkları ile akciğer başta olmak üzere birçok organ kanserinden yaşamını kaybetmektedir.
 
Türkiye tütün kontrolünde önemli kazanımlar elde etmiş bir ülke iken, tütünü dünyaya pazarlamayı ekonomik başarı sayan bir şirketin üst düzey yöneticisinin, Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı görevine atanması ülkemizin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile bağdaşmamaktadır. Halkımızın ve gelecek nesillerimizin, özellikle de akciğer sağlığını koruma, geliştirme yönünde taraf olmamız nedeniyle bu uyarıyı yapma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.
 
Gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
 

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yönetim Kurulu
Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu