Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

Nikotin Bağımlılığı ve Sigara Bırakma Yardımında Hasta ile Etkin İletişim Eğitimi Gerçekleştirildi

TTD İstanbul Şubesi işbirliği ile TTD Tütün Kontrol Çalışma Grubu tarafından, 19-20 Mayıs 2018 tarihlerinde, " Nikotin Bağımlılığı ve Sigara Bırakma Yardımında Hasta ile Etkin İletişim" eğitimi gerçekleştirildi.

Kursun ilk günü, tütün kontrolü çalışma grubundan Pelin Duru Çetinkaya, Banu Salepçi, Atilla Uysal, Osman Elbek ve Pınar Pazarlı Bostan tarafından, biyopsikososyal bir bağımlılık olan nikotin bağımlılığı tüm komponentleri ile ele alındı ve sigara bırakma yardımında "Davranışçı Bilişsel Yaklaşım"ın önemi vurgulandı.Günün ikinci yarısında, kursun konuk eğitmeni psikyatrist Dr. Dilek Sarıkaya, nikotin bağımlılarının psikososyal açıdan değerlendirilerek yönlendirilmesi ve etkin olan psikoterapötik yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.Son gün ise; Klinik Psikolog Dr Halis Özerk, kişisel gelişmeyi ve değişimi sağlamak için kullanılan bir kişilik kuramı olan "Transaksiyonel Analiz"den örneklerle, yalnızca sigara içicilerini ve içme davranışını değil, pekçok açıdan kendimizi de daha iyi anlayabilmemizi sağladı. Lakin "kendini anlayamayan, anlamaya çalışmayan, başkalarını da anlamaya çalışmayacaktır" şeklinde ortak bir düşünceden hareketle, katılımcılar samimi paylaşımlarda bulundu.

Ayrıca katılımcılar, "Gerçeklik Terapisi" ilkeleri dahilinde danışan-danışman ilişkisinde, uygun ve etkin iletişimle ilgili küçük ipuçları edinme ve pratik yapma şansına sahip oldu. Bazı katılımcılar, Dr Özerk'in uzun süreli terapi eğitimlerine katılmaya ve bu konudaki donanımlarını arttırmaya karar verdi.

Kurs, katılımcılar tarafından, verimli, hedefe yönelik ve sıradışı bir eğitim olarak değerlendirildi.

Katılımcılarımıza ve bu imkanı sağlayan derneğimize teşekkürlerimizle...

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu