Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

TBMM de Düz Paket Uygulaması ile İlgili Toplantı Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı’nın düz paket-kara paket uygulamasının askıya alındığını belirtmesi üzerine TTD'nin yazdığı basın açıklaması  https://www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=3088 sonrası mecliste grubu bulunan partilerle konuya dair Türk Toraks Derneği  iletişime geçti. İlk olarak  TBMM’ne davet aldığı CHP'nin Sağlık Komisyonu üyeleri ziyaret edildi.

Sigara Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) bileşenlerinden Türk Toraks Derneği, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Enstitüsü Derneği (SED) temsiliyeti ile 17.04.2016 saat 16:30'da TBMM’de toplanıldı. TTB adına Dr. Dilek Aslan, TTD adına Dr. Osman Elbek ve Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük katılırken Sağlık Komisyonu'nda MV. Dr. Nurettin Demir, MV. Dr. Niyazi Nefi Kara, MV. Dr. Ali Şeker, MV. Dr. Çetin Arık katıldı.

Dr. Osman Elbek tarafından yapılan sunu sonrasında çeşitli platformlarda paylaşılan TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu görüşleri ön rapor olarak katılımcılara verildi. Toplantıda elde edilen bilgiler ışığında millet vekilleri meclise bir araştırma önergesi verilebileceklerini 4207 sayılı kanunla ilgili iyileştirmeler yönünde kanun teklifi üzerinde birlikte çalışılabileceğini, ilerleyen zamanlarda birikimlerimizden yararlanılabileceğini ve tütün kontrolünün önünü açan çalışmalara açık olduklarını belirttiler. Karşılıklı iyi niyet ve temennilerle toplantı sonlandırıldı.

Diğer partilerle de konuya ilişkin temaslarımız sürdürerek sizlerle paylaşacağız. 

Sevgi ve saygılarımızla

Türk Toraks Derneği