Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği’nin Düz (Kara) Paket Uygulaması İle İlgili Açıklaması

TÜRK TORAKS DERNEĞİ’NİN DÜZ (KARA) PAKET UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI 

Tütün kullanımı önde  gelen önlenebilir ölüm ve hastalık sebeplerinden birisidir. Her yıl Türkiye'de ortalama 100.000 kişi tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir.

Kara (Düz) Paket Niye Önemlidir?

Bilimsel araştırmalar sigara paketi ve tütün ürünleri üzerindeki tütün endüstrisine ait marka ve paket tasarımlarının, bu ürünleri kullanan kişileri  tütün kullanımının zararları hakkında yanlış yönlendirdiğini ve başta tütün endüstrisinin hedeflediği gençler ve kadınlar olmak üzere  tütün kullanımını daha cazip hale getirdiğini ve sağlık uyarılarının etkisini  azalttığını göstermiştir. 

Hangi Ülkeler Kara(Düz) Paket Uygulamasına Geçmektedir?

Düz paket uygulaması Avustralya’da 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve Fransa da bu konuda çalışmalarını hızlandırmıştır (1). Avustralya’da 2012 yılından bu yana tütün kullanım oranlarında düşme ve gençlerin bu uygulamalardan yararlandığı bildirilmiştir (2). 

Türkiye'nin de imzaladığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün de önerdiği gibi, Sağlık Bakanlığı, kamuya açık alanlarda tütün kullanımına getirdiği düzenlemelere ek olarak, tek tip KARA (DÜZ) PAKET olarak adlandırılan uygulamayla sigara paketi ve tütün ürünleri üzerinde yasal uyarı ve yazılar, resim, şekil ve grafikler, markanın yazım şekli, punto boyutu, konumu, rengi, uyarı mesajları ve diğer zorunlu  yazı, ibare, şekiller dahil paketle ilgili hususları kanunla düzenleyeceğinin bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştır. 

Endüstrinin Marka Kazanımları, Kaygıları Halkımızın Akciğer Sağlığından Değerli Olamaz! 

Türk Toraks Derneği'nin (TTD) de  TKÇŞ ve DSÖ doğrultusunda desteklediği bahsi geçen kararlar ile ilgili olarak kısa bir süre sonra Sağlık Bakanı Sn. Mehmet Müezzinoğlu tarafından markayı yok hükmüne taşıyor olma gerekçesiyle gündemlerinden çıkardıkları açıklamasında bulunulmuştur. 

Sağlık Bakanlığı 29249 nolu 27 Ocak 2015 tarihli “2015-2018 Ulusal Tütün Kontrolü Eylem Planı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren genelgeyle bunu kamuoyuna taahhüt etmiştir (2,3)! 

Ülkemizdeki tütün tüketimine bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak üzere yürürlüğe konulan dünyanın en kapsamlı yasalarından biri ile  sigara iç satışları 2008 yılından itibaren düşmekteyken 2014 yılından itibaren tüketim artmaktadır. Görülen odur ki tütün ürünü kullanan bireye yönelik uygulama ve düzenlemeler tütün salgınının bulaştırıcısı tütün endüstrisine yönelik düzenlemeler olmadıkça tütün kontrolünde dünyada haklı olarak çok iyi bir yerde olan Türkiye'nin konuyla ilgili kazanımları geriye gidecektir.

Sigara paketinin kendisinin reklam olduğu bilgisinden hareketle, TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu olarak, Sağlık Bakanlığı'nı imzaladığı DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kurallarını  uygulamaya ve  tek tip KARA (DÜZ) PAKET uygulamasıyla ilgili yasal düzenlemeleri tekrar yürürlüğe koymaya davet ediyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TTD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu 

1. Aslan Dilek, Tütün Kontrolünde Düz Paket Uygulaması Neden Gerekli?,Tütün Kontrolü Özel Sayı, STED, 2015, Sayı 24, S: 50-3

2. [Internet] https://www.tobaccofreekids.org/press_releases/post/2014_07_16_australiaErişim Erişim Tarihi: 24.04.2016

3. [Internet] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150127-8.htm Erişim Tarihi: 24.04.2016

4. [Internet] https://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-39431/bakanligimiz-koordinasyonunda-hazirlanan-ulusal-tutun-k-.html Erişim Tarihi: 24.06.2016