Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

TTD 19. Yıllık Kongresi Tütün Kontrolü Sonuç Bildirgesi

 Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi  

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sonuç Bildirgesi 

 

Türk Toraks Derneği Uyarıyor: Ülkemizde tütün kullanımı yeniden artıyor 

 Türk Toraks Derneği yıllık kongresi sırasında  Tütün Kontrol Çalışma Grubu  son verileri değerlendirmiş ve ivedilikle kamuoyuna  ve karar vericilere duyuru yapma gereğini duymuştur. 

Tütün mücadelesindeki kazanımlar silindi mi? 

Ülkemizdeki  tütün tüketimine bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak üzere yürürlüğe konulan dünyanın en kapsamlı yasalarından biri ile  sigara iç satışları 2008 yılından itibaren düşmekte idi.  ancak 2014 yılından itibaren tüketim yeniden artmış, 2015 yılında,  2008 yılı sayılarına geri dönülmüştür.  

Tütün üretim, tüketim ve ticareti artıyor

2015 yılı itibariyle kaçak sigara ve yasadışı sarmalık kıyılmış tütün ürünleri dahil yurt içinde tüketilen sigara miktarının 125 milyar adeti bulduğu tahmin edilmektedir (Bakınız: şekil 1-3). 2008 yılından bu yana uygulanan tütün kontrol politikalarının tütün endüstrisi satış ve gelirlerinde bir azalmaya yol açmadığı sanayi odaları kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Gençlerde  sigara içme artıyor 

Ülkemizde uygulanan  “Küresel Gençlik Tütün Araştırması” 2003-2012 yılları sonuçlarının karşılaştırılması yapıldığında, 13-15 yaş okul öğrencilerinde sigara kullanımının % 51, diğer tütün ürünü kullanımının % 88 arttığı görülmektedir. Gelecek yıl sigara içmeye başlayabileceğini söyleyen gençlerde % 96 oranında artış vardır.  Istanbul ilinde çalışan çocuklarda yapılan  bir çalışmada 2008 yılında % 42 bulunan sigara içme oranı 2013 yılında % 43  olarak saptanmıştır. 

Erişkinlerde sigara içme artıyor 

TÜİK tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırmasına göre  2010 yılında her gün sigara içen oranı % 25 iken 2014 yılında  % 27 ‘e çıkmıştır.  Erkeklerde sigara içme oranı % 39 dan % 42 ye ulaşmıştır. Kadınlarda da 2010 yılında % 12 olan sigara içme oranı  2014 yılında % 13 olmuştur. 

Tütün bağımlılığı tedavileri geri ödemeye alınmalı 

Tütün bağımlılığı tedavisinin geri ödemesi yapılmamaktadır. Kısa dönemler için dağıtılmış olan iki ilaç kısıtlı sayıda hastaya ulaşmıştır.   Tedavi seçenekleri arasında tedavide kullanılan nikotin yerine koyma tedavisi bulunmamıştır. Tütün bağımlılığı tedavisi hekimin aktif olarak rol aldığı geri ödeme programı dahilinde olmalıdır.

Ülkemizdeki tütün kontrol politikaları ağırlıkla talebi azaltıcı önlemlere yönelik uygulanmakta arzı azaltıcı önlemlerin geri planda olması ve özellikle kapalı alan yasaklarında, tütün ürünü teşhir noktalarında ihlallerin sık olması hem gençlerde hem erişkinlerde tütün kullanımını arttırmıştır. Harcanan büyük emeklerle tütün endüstrisine karşı halk sağlığı adına kazandığımız olumlu gelişmeler geri dönme sinyalleri vermektedir.   Biz akciğer sağlığını korumayı misyon edinmiş hekimler tütün endüstrisine karşı acil seferberlik çağrısı yapmaktayız.

Halkımızın sağlığı için:

-Tütün ürünü arzını azaltacak, tütün endüstrisini denetleyecek, bilime dayalı politikaların uygulanmasını,

-Zararı azaltılmış iddiası ile karşımıza çıkacak elektronik sigara ve diğer yeni ürünlerin ticaret, pazarlanma ve satışına izin verilmemesini,

-Nargilelik tütün ürünlerinin üretim, ticaret,  pazarlama ve satışına izin verilmemesini,

- Tütün ürünlerinin satışı, dağıtımı, fiyatlandırılması iradesinin kamuya ait olmasını,

- Kapalı alanda tütün ürünü tüketimini yasaklayan yasaların hiç bir taviz verilmeden uygulanmasını,

-Tütün ürünü satış noktalarında  reklam ve promosyon yasaklarının tam olarak uygulanmasını sağlayacak mekanizmanın geliştirilmesini,

-Sigara paketlerinin üzerindeki resimli uyarılarının etkin, çarpıcı olması ve altı ayda bir değiştirilmesini,

- Defaaten söz verilmiş olan DÜZ PAKET uygulamasına geçilmesini,

-  Tütün kontrolü konusunda rüştünü ispat etmiş sivil toplum kuruluşları ile sağlıklı bir iletişimin kurulmasını,

- Tütün ürünlerinin ticareti ve kullanımı ile ilişkin verilerin şeffaf  ve ulaşılabilir olmasını,

talep ediyoruz.

Şekil-1. Türkiye’de yıllara göre sigara satış gelirleri (TL)

 

Şekil-2. Türkiye’de yıllara göre sigara ihracat geliri (USD)

 

 Şekil-3. Türkiye’de yıllara göre adet bazında sigara üretim, ihracat ve iç satış verileri 

 

 

 Basın Yansımalarına ulaşmak için tıklayınız.