Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Basın Bildirisi

31 MAYIS TÜTÜNSÜZ DÜNYA GÜNÜ 2015 

                          TÜRK TORAKS DERNEĞİ TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU BASIN BİLDİRİSİ

 Dünya Sağlık Örgütü, 31 Mayıs’ı Tütünsüz Dünya günü olarak belirlemiş ve her yıl değişik temalarla tütün kullanımının sağlık risklerine dikkati çekmekte ve tütün tüketiminin azaltılmasına yönelik politikalar üretmektedir. 2015 yılının teması yasa dışı tütün ticaretinin önlenmesidir.

Tütün kullanımı dünyada en önemli önlenebilir hastalık nedenidir ve erişkin ölümlerinin % 10’undan sorumludur. Dünyada her yıl  6 milyon kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan, 600.000’den fazla insanda  kendisi sigara içmediği halde başkalarının içtiği sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Eğer önlem alınmazsa 2030 yılında yıllık ölüm 8 milyona ulaşacaktır. Bu ölümlerin % 80’i az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir.Ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişi sigara içmekte ve her yıl yaklaşık 150 000 kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir.

Dünyada satılan her 10 sigaradan birisi yasa dışı yollarla ülkelere sokulmakta ve satılmaktadır. Avrupa birliği ülkelerinde yasa dışı tütün ticareti sonucundda 10 milyar €  vergi kaybı olmaktadır. Yasa dışı ticaret yalnızca gelişmiş ülkelerin sorunu değil, tüm dünya ülkelerinin sorunudur. Her ülkede belli oranda yasa dışı ticaret mevcuttur. Ülkemizde 2014 yılında  94 milyar adet sigaranın yasal yollarla satışı gerçekleşmiştir.Bunun dışında % 15’lik bir oranında yasa dışı ticaretle satıldığı tahmin edilmektedir. Bu da 14 milyar adet sigaraya karşılık gelmektedir. Satış bedeli karşılığı yaklaşık 5 milyar TL’dir. 

Yasa dışı ticaret sonucu sigaralar ucuz fiyatla satılmakta, bunun sonucunda gençler çok daha kolay sigaraya ulaşmakta ve bağımlı olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde alt gelir düzeyindeki insanlar bu yolla çok daha kolay sigaraya ulaşmakta ve daha çok sigara tüketmektedir. 

Tütün endüstrisi yasa dışı ticarete sigara üzerindeki yüksek vergilerin neden olduğunu, sigara satış fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde yasa dışı ticaretin daha çok olduğunun iddia etmektedir. Oysa avrupa birliği ülkeleri içerisinde sigara paket satış fiyatlarının en düşük olduğu ülkeler Litvanya ve Letonya’dır. Buna karşın kaçakçılığın en yüksek olduğu iki ülkede yine Litvanya ve letonya’dır.  Yasa dışı ticaret sigara satış fiyatları ile değil siyasi otoritenin kararlılığı ve aldığı önlemler ile ilgilidir.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu olarak yasa dışı tütün ticaretinin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Tütünsüz bir dünya dileği ile…

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU