Tüberküloz Çalışma Grubu

Dünya Sağlık Örgütü, ''Global Tüberküloz 2017'' Raporunu Yayınlandı

Dünya Sağlık Örgütü, ''Global Tüberküloz 2017'' raporunu yayınlandı.

Bu  rapora https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9789241565516-eng.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 

TTD Tüberküloz Çalışma Grubu