Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ve Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ile Ortak Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı "Güncel Bilgiler Işığında, Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesinde EBUS’un Katkıları" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi tarafından, 28.02.2020 tarihinde Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ile ortak yapılan “Güncel Bilgiler Işığında Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesinde EBUS’un Katkıları”  konusu Diyarbakır da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Aylık toplantı kapsamında, akciğer kanseri tanı ve evrelemesinde minimal invaziv bir yöntem olan EBUS’a güncel bakış konusu, Dr. Süreyya Yılmaz’ın oturum başkanlığında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD öğretim üyesi Dr. Ezgi Demirdöğen’in sunumu eşliğinde tartışıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği, soru ve katkılarıyla zenginleşen konuşmalar, akciğer kanserinde mediastinal evreleme açısından EBUS’un katkıları konusu ile ilgili bilgilerin güncellenmesi açısından önemliydi.

Sunumu gerçekleştiren Dr. Ezgi Demirdöğen’e ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu