Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ile Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu Ortak "Torasik Ultrasonografi ve Endobronşiyal Ultrasonografi" Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ile Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “Torasik Ultrasonografi ve Endobronşiyal Ultrasonografi ” kursu, 4 Mayıs 2019 tarihinde Elazığ’da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kursta, göğüs hastalıklarında torasik ultrasonografinin ve EBUS’un uygun endikasyonlarda kullanılmasının yaygınlaşması için,  teorik bilgiler zengin görsel materyal ve olgular eşliğinde sunuldu.Kurs kapsamında, "

Temel Toraks Ultrasonografisi”  Dr. Erdal İn,  " Görüntüler ve Tanılarla Toraks Ultrasonografisi " Dr. Hüseyin Yıldırım " EBUS’da Anestezi Uygulamaları" Dr. Mutlu Kuluöztürk , " Mediastinal Anatomi ve Lenf Bezi Haritası” Dr. Murat Yalçınsoy, " EBUS TBİA Endikasyonları ve Tanısal Değeri”  Dr. Süreyya Yılmaz, " Örneklerin Hazırlanması ve Patolojik Tanı”  Dr. Gökhan Artaş, " Örneklerle Konveks Probe EBUS”  Dr. Cantürk Taşçı tarafından aktarıldı. Pratik uygulamalar Dr. Erdal İn, Dr. Murat Yalçınsoy tarafından gerçekleştirildi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu