Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi İle Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu Ortak:"TORAKS USG Kursu" Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi ile Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “Toraks USG” kursu, 16.03.2019 tarihinde Erzurum'da gerçekleşti.

Kurs kapsamında, Toraks USG’nin Temelleri, Nasıl Yapalım Dr. Fatih Alper, Görüntüler ve Tanılar İle Toraks USG Dr. Hüseyin Yıldırım, tarafından aktarıldı. Pratik uygulamalar da Dr. Fatih Alper ve Dr. Hüseyin Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.  

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar, Toraks USG'nin çok yönüyle ele alınmasına  bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu