Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi ile Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubunun Ortak Etkinliği " EBUS Kursu" Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi ile Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “EBUS” kursu, 02.03.2019 tarihinde Bursa'da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kurs kapsamında EBUS ile ilgili teorik bilgiler Dr. Ezgi Demirdöğen, Dr. Ahmet Ursavaş, Dr. Ömer Yerci ve Dr. Ömer Özbudak tarafından aktarıldı. Pratik uygulamalar Dr. Ezgi Demirdöğen ve Dr. Ahmet Ursavaş tarafından gerçekleştirildi.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar EBUS bronkoskopi konusunda bilgi ve beceri  sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi Yönetim Kurulu