Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi ve Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu "Teorikten Pratiğe EBUS Kursu" Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi ile Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “Teorikten Pratiğe EBUS” kursu, 6.10.2018 tarihinde Düzce’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kurs kapsamında, Dr. Öner Balbay’ın oturum başkanlığında "EBUS Sırasında Anestezi Nasıl Uygulanmalıdır?" Dr. Gülbin Sezen,  "Mediastinal Anatomi ve Lenf Bezi Haritası" Dr. Önder Öztürk ve "EBUS (Konveks probe) Örneklerle Uygulaması" Dr. Ömer Özbudak tarafından aktarıldı. Kursun pratik bölümü Dr. Ömer Özbudak ve Dr. Önder Öztürk eşliğinde ‘Simulasyon cihazı eşliğinde EBUS Uygulamasının Yapılması’ ile tamamlandı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar, giderek yaygınlaşan bir girişimsel tanı yönteminin çok yönüyle ele alınmasına katkı sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu