Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

Görüntüler ile Toraks USG Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

13.05.2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Görüntüler ile Toraks USG 2016” kursu 30 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Konuşmacılarımız, Sayın Cüneyt Aytekin, Sayın Evren Üstüner, Sayın Hüseyin Yıldırım, Sayın Demet Karnak, Sayın Elif Şen’e ve kursa katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

TTD Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu