Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

"İleri Yaşam Desteği" Kursumuza Bekliyoruz

Değerli Üyelerimiz,

TTD Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu olarak sizleri 23. Yıllık Kongremizde 8 Nisan 2020 tarihinde Salon9 da 08.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “İleri Yaşam Desteği" kursumuza davet etmek istiyoruz.

Günlük pratiğiniz içerisinde sizlere katkısı olacağını düşündüğümüz bu kursa katılımlarınızı bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Nalan Adıgüzel

TTD Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Başkanı

Kurs Başkanları: Nalan Adıgüzel, Özlem Saçan

Amacı: İleri yaşam desteği algoritmasını katılımcılarla teorik ve pratik olarak uygulamak.

Hedefleri

Bilgi Hedefleri: Kardiopulmoner arresti erken tanıma, erken ve doğru müdaheleyi öğrenemk

Beceri Hedefleri:Kardiopulmoner arresti tanıma, uygun ve doğru şekilde müdahele etme (erken tenıma, erken kardiak kompresyon, erken defibrilasyon)

Tutum Hedefleri: ileri yaşam desteğinin sağlık çalışanlarının görevi olduğunu vurgulamak ve katılımcıların arrest durumunda müdahele etmelerinin sağlanması

Hedef Kitlesi: Tüm sağlık çalışanları

Katılımcı Sayısı: 21-28

Saat

Konu

Eğitici

08:00- 8.30

Açılış konuşmaları

 

8.30- 9.00

Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test

 

09:00-09:20

İYD ekibi nasıl oluşur, ekip liderinin görevleri

Nalan Adıgüzel

09:20-09:40

Kardiak Arrest nedenleri-korunma

Ezgi Özyılmaz

09:40-10:10

Temel ve ileri yaşam desteği algoritması

Özlem Saçan

10:10-10:30

Defibrilatörler ve şok uygulanabilir ritimler

Zuhal Karakurt/ Özlem Moçin

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-12:30

Beceri Atölyesi-I

10:45- 12:30

1.istasyon (25 dk)

Havayolu

2.istasyon (25 dk)

Kompresyon

3.istasyon (25 dk)

Ritim Tanıma

4.istasyon (25 dk)

Şoklama

Özlem Saçan

Hüseyin Arıkan

Özlem Moçin

Gökay Güngör

Özlem Edipoğlu

Cüneyt Saltürk

Nalan Adıgüzel

Ezgi Özyılmaz

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-15:00

Beceri Atölyesi-2

Dört istasyonda senaryolar eşliğinde ilk müdahale

13:30- 15:00

1.istasyon (20 dk)

Senayo 1

2.istasyon (20 dk)

Senaryo 2

3.istasyon (20 dk)

Senaryo 3

4.istasyon (20 dk)

Senaryo 4

Özlem Moçin

Hüseyin Arıkan

Gökay Güngör

Özlem Edipoğlu

Özlem Saçan

Cüneyt Saltürk

Nalan Adıgüzel

Ezgi Özyılmaz

15:00-15:15

KAHVE ARASI

15:15-15:45

Son test

 

15:45-16:00

Sertifikaların dağıtılması ve kapanış