Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Ortak Kursu "İleri Yaşam Desteği" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Solunum Yetmezkiği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “ileri yaşam desteği” kursu, 10.01.2020 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Merkezi (SİMMERK)’te gerçekleştirildi.

Kurs kapsamında, teorik ve pratik uygulamalar Dr. Nalan Adıgüzel, Dr. Özlem Saçan, Dr. Zuhal Karakurt, Dr. Gökay Güngör, Dr.Özlem Yazıcıoğlu Moçin tarafından aktarıldı.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu