Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi ile Solunum Sistemi Infeksiyonları Çalışma Grubunun ortak etkinliği “Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni" başlıklı toplantı gerçekleşti.

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi ile Solunum Sistemi Infeksiyonlari Çalışma Grubunun ortak etkinliği olan “Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni" başlıklı Aralık ayı bilimsel  toplantısı 21 Aralik 2018 tarihinde Antalya'da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, TTD Eriskinlerde Hastanede Gelisen Pnömoni Tani ve Tedavi Uzlasi Raporu temel alınarak yapılan konuşmalar yeniliklerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, rehber Dr. Aykut Çilli tarafından aktarıldı.  

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar hastanede gelisen pnömoni konusunda güncel bilgileri  icermekteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu