Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

Grip Platformu

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Sağlık Bakanlığının 28 Şubat 2011 tarih ve 7809 sayılı yazısı ile resmi çalışmalarına başlayan, toplum genelinde grip konusundaki bilincin arttırılması, doğru bilgilendirilmenin yapılması ve korunma yollarının yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapmayı hedefleyen ve Türk Toraks Derneği'nin de resmi katılımcılarından biri olduğu ve derneğimiz Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu'ndan Dr. Ebru Çakır tarafından temsil edildiği "GRİP PLATFORMU"nca yayınlanan verilere ve "Grip Bülteni"ne ''http://www.gripplatformu.com/ '' bağlantısından ulaşılabilirsiniz. 

Grip platformu, yukarda belirtilen hedeflere ulaşmak için, çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenmesini, yazılı ve görsel materyal hazırlanmasını, grip ve grip aşıları konularında mevcut durumun saptanması için bir dizi anket çalışması yapılmasını ve nihayet grip ile ilgili çeşitli bilimsel projelerin hazırlanmasını ve desteklenmesini amaçlamaktadır.  

Sevgi ve saygılarımızla,

Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu