Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

Ulusal Pnömoni Veri Tabanından Yayınlar

TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİDE KOMBİNASYON VE KİNOLON TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZNUR KILIÇ SOYLAR, OĞUZ KILINÇ, HÜLYA ELLİDOKUZ
Tüberküloz ve Toraks Dergisi - 2015;63(3):165-169
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, İzmir, Türkiye

TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİ TANILI HASTALARDA TÜRK TORAKS DERNEĞİ 2009 PNÖMONİ REHBERİNE UYGUN TEDAVİ VERİLEN VE VERİLMEYEN GRUPLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZNUR KILIÇ SOYLAR, OĞUZ KILINÇ, HÜLYA ELLİDOKUZ
Türk Toraks Dergisi - 2015;16(2):64-67
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, İzmir, Türkiye

TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİDE HASTANE TEDAVİ MALİYETİ VE MALİYETE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
FATMA TOKGÖZ AKYIL, ARMAĞAN HAZAR, İPEK ERDEM, CANAN PEHLİVAN ÖNEŞ, MURAT YALÇINSOY, İLİM IRMAK, UMUT SABRİ KASAPOĞLU
Türk Toraks Dergisi - 2015;16(3):107-113
Clinic of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Disease and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİNİN TEDAVİSİNDE AMPİSİLİN-SULBAKTAM/ MAKROLİD KOMBİNASYONU İLE TEK BAŞINA FLOROKİNOLON TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
BURCU KARABOĞA, AYKUT ÇİLLİ
Tüberküloz ve Toraks Dergisi - 2015;63(2):94-101
Ağrı Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ağrı, Türkiye

SAĞLIK BAKIMIYLA İLİŞKİLİ PNÖMONİ
BURCU KARABOĞA, RUŞEN UZUN, AYKUT ÇİLLİ
Tüberküloz ve Toraks Dergisi - 2015;63(2):86-93
Ağrı Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ağrı, Türkiye

Serum Procalcitonin and C - Reactive Protein Kinetics as Indicators of Treatment Outcome in Hospitalized Patients With Community - Acquired Pneumonia
MEHMET SEZAİ TAŞBAKAN, CANAN GÜNDÜZ, ABDULLAH SAYINER, AYKUT ÇİLLİ, BURCU ÇELENK KARABOĞA, AYŞIN ŞAKAR COŞKUN, FERİDE DURMAZ YAMAN, OĞUZ KILINÇ, ÖZNUR KILIÇ SOYLAR
Turkish Journal of Medical Sciences 2016 (baskıda) http://journals.tubitak.gov.tr/medical/accepted.htm

Factors affecting treatment success in community acquired pneumonia
CANAN GÜNDÜZ, MEHMET SEZAİ TAŞBAKAN, ABDULLAH SAYINER, AYKUT ÇİLLİ, OĞUZ KILINÇ, AYŞIN ŞAKAR COŞKUN
Turkish Journal of Medical Sciences 2016 (baskıda)
http://journals.tubitak.gov.tr/medical/accepted.htm