Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

Nobel Ödülleri

Nobel ödülleri beş farklı alanda veriliyor. Bu alanlardan Edebiyat, Barış ve Ekonomi dallarında ödüllerin dağılımında kimi zaman politik kaygıların öne çıktığı ileri sürülse de, Tıp veya Fizyoloji, Fizik ve Kimya alanlarında tercihlerin daha objektif olduğu genel kabul görüyor. Tıp ödülleri, 1901’den itibaren Tıp ve Fizyoloji olarak anıldı ve 2012 yılı dahil olmak üzere 102 kez, 202 bilim insanına verildi. Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring serum tedavisi ve difteriye karşı aşı geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmalarıyla, Fizyoloji veya Tıp alanında ilk Nobel Ödülünü aldı. Fizyoloji veya Tıp alanında Nobel Ödülü alan ilk kadın bilim insanı ise Gerty Theresa Radnitz oldu. Gerty Theresa Radnitz diyabet tedavisi de dahil olmak üzere tıbbın birçok alanına ışık tutan glikoz metabolizması üzerine olan çalışmalarıyla 1947 yılında Nobel ödülünü kazandı.
 
Toplam 102 ödülün 30’u, infeksiyon hastalıklarını yakından ilgilendiren konularda 53 bilim insanına verildi. İmmunoloji alanınnda verilen ilk Nobel’in ardından 11 kez, toplamda 19 bilim insanına immunoloji ile ilgili çalışmaları nedeniyle Nobel ödülü verildi. Geçen yüzyılın başlarında difteri, tüberküloz, sıtma ve tifüs üzerinde çalışmalar ödüllendirildi. Sarı ateş aşısının (1951 ödülü) ve insan papillomavirüs aşısının bulunması (2008 ödülü), ilk antibiyotiklerin keşifleri (1939, 1945 ve 1952 ödülleri), Helicobacter pylori’nin peptik ülserdeki rolü (2006 ödülü) ve HIV’in bulunması (2008 ödülü) adeta bir çırpıda tıp alanındaki gelişmeleri özetliyor. 
 
Bu ödüllerden Göğüs Hastalıkları alanıyla ilgili ilk ödül 1905 yılında Robert Koch’a tüberküloz ile ilgili buluş ve çalışmaları sonucu verildi. 1938 yılında Corneille Jean François Heymans periferik kemoreseptörlerin solunumdaki rolüne yönelik çalışmalarıyla Nobel ödülü kazandı. Sir Alexander Fleming 1945 yılında penisilinin ve çeşitli infeksiyon hastalıkları üzerindeki tedavi edici etkisinin keşfi sonucu Nobel ödülü aldı. Selman Abraham Waksman ise 1952 yılında tüberküloza karşı etkili ilk antibiyotik olan streptomisinin keşfi dolayısıyla Nobel ile ödüllendirildi. 
 
Ne mutlu ki, mesleğimizin gelişimini geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe bağlarken, insanlığın gelişimi serüvenine yakından tanıklık ediyor ve hatta bizzat içinde yer alıyoruz.
 
Sevgi ve saygılarımla
Prof . Dr. Önder Ergönül
Dr. Ayşe Bilge Öztürk