Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Son SUT Değişiklikleri Uzmanlık Alanımızı Nasıl Etkileyecek? TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubumuz Değerlendirdi

Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grubumuz "Son SUT Değişiklikleri Uzmanlık Alanımızı Nasıl Etkileyecek?" sorusuna yanıt aramak üzere bir değerlendirme raporu hazırladı.

Bilindiği üzere, 2007 yılından itibaren yürürlükte bulunan ve ödeme prensiplerini belirleyen Bütçe - Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) son beş yıldır anlamlı bir değişiklik yapılmamıştır. Nihayet 5 Temmuz 2018 tarihli Yenilenmiş SUT genelgesinde ise beklenenin aksine enflasyon artışı dikkate alınmamış ve özel hastanelerce fiyat düşüklüğü nedeniyle hastalardan ilave para istenildiği için kamu hastanelerinde gerçekleştirilen işlemlerin çoğunun ücreti yükseltilmiştir. Ancak yapılan son değişiklikte ne yazık ki genel uygulamanın aksine göğüs hastalıkları uzmanlarının gerçekleştirildiği işlemlerde ücret düşüklüğüne gidilmiştir.

Değerlendirme raporunda, tablo halinde uzmanlık alanımızla ilişkili işlemlerin puan değişiklikleri verilmekte ve bu değişikliklerin uzmanlık alanımızın geleceğine yansıması açısından kapsamlı bir değerlendirme yapılmaktadır.

Aşağıdaki linkten Sağlık Politikaları Çalışma Grubumuzun değerlendirme raporuna ulaşabilirsiniz.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu

https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/78201895153-TTDSPCGyeniSUTanalizi07-08-2018.pdf