Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

İç ve Dış Ortam Hava Kirliliği Çalışma Toplantısı Yapıldı

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Üyelerimiz;

Türkiye'nin can alıcı konu başlıklarından biri olan “İç ve Dış Ortam Hava Kirliliği' derneğimiz Sağlık Politikaları Çalışma Grubu'nun eşgüdümünde, MYK temsilcileri, Astım, KOAH, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları, Tütün Kontrolü, Akciğer Maligniteleri, Tüberküloz Çalışma gruplarından katılımcılar ve Bilimsel Komite,  Okul, Kongre Komitesinden meslektaşlarımızın  ve Greenpeace'den araştırmacı/temsilci Buket Atlı'nın da  katılımıyla çok yönlü, katmanlı olarak tartışıldı.

Çalışmanın düzenlenmesinde, gerçekleştirilmesinde ve toplantı sonucunda belirlenen iş ve görev bölümlenmelerinde yer alan, emek veren katkıda bulunan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

24.01.2015'de İstanbul'da düzenlenen toplantının değerlendirme raporu ve bu kapsamda planlamalar kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Başkanı

 Dr. Arzu Yorgancıoğlu