Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Dr. Hasan Gani ile Dayanışma ve Yapılan Saldırıyı Kınama

Değerli Üyelerimiz, 

​Derneğimiz ​Çukurova Şubesi üyemiz göğüs hastalıkları uzman​ı,​ Dr. Hasan Gani' ye yapılan saldırıyı ve​ akabinde​ 30 km uzakta bir merkeze geçici görevle görevlendirildiğ​ini de üzüntü ile öğrendik. Türk Toraks Derneği olarak bu durumu kınıyor​uz.​

​Sağlık ortamında ve hayatın her alanında şiddete kararlılıkla karşı duracağımızı​ ve üyemizin başlattığı hukuki süreçte yanında olacağımızı paylaşıyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği