Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Termik Santrallere Hayır

Değerli Üyelerimiz,

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derrneği ve Çevre İçin Hekimler Derneği, ''Kömürlü termik santraller sağlığa ve çevreye zararlıdır'' demek  üzere (24 Ekim 2014) TTB'de ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda,  derneğimizi Dr. Fuat Kalyoncu temsil etmiştir. Ekte açıklama metnini paylaşıyoruz. 


Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği 

Açıklama Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.