Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

1 Ekim Eğitim Hastaneleri Çalıştay Raporu ve Göğüs Hastanelerinde Neler Oluyor Çalıştay Raporu

 Değerli Üyelerimiz,

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, 100 yıla yaklaşan kurumsal deneyimleriyle ve yetiştirdiği uzman hekimlerle ulusal akciğer sağlımızın korunması ve geliştirilmesine değerli katkılarda bulunmuş yapılardır. Bu kurumlarımızda yapılacak düzenleme ve geliştirmeler  uzun vadeli, kamusal sağlık politikası ilkelerine yaslanmalıdır. Bu kurumlarımızda özveriyle çalışan üyelerimizin özlük hakları ve çalışma ortamlarının günü birlik kararlarla değil, kendilerinin istekleri doğrultusunda ve uzun vadeli, etkin kararlarla yapılandırılması kanaatini taşıyoruz. 

 Türk Toraks Derneği olarak Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Dal Hastaneleri için 23 Eylül 2014  İzmir ve 1 Ekim 2014 Ankara’da ilgili çalıştaylara katılarak görüşleri rapor ve çalıştaya katılan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ile ortak çalıştay raporu olarak hazırlamıştır. Ekte, anılan derneklerin hazırladığı Çalıştay Raporu’nu ve TTD İzmir Şubesinin katıldığı Göğüs Hastanelerinde Neler Oluyor Çalıştay Raporu'nu paylaşıyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği

1 Ekim Eğitim Hastaneleri Çalıştay Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Göğüs Hastanelerinde Neler Oluyor Çalıştay Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.