Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Ek Yönerge - SPÇG Çalışma Usul Ve Esasları

SPÇG kendi görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalarını aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütür:

1. İnceleme ve Araştırmalar, Anketler:
Üzerinde çalışma yapılmasına gerek duyulan konularda araştırma veya inceleme yapılması için öncelikle “gerekçe, amaç, hedef, yöntem” içeren bir yazılı rapor hazırlanarak genel başkan bilgisine sunulur.

 • SPÇG içinde yapılan görevlendirme ile çalışma başlatılır.   
 • Anket yapılmasına karar verilirse, anket SPÇG içinde hazırlanır,
 • Hazırlanan anket onay ve yayın için Dernek Genel Başkanına sunulur.
 • Genel Başkanın önerileri olursa, bu öneriler tekrar grup içinde tartışılarak ankete son şekil verilir.
 • Son şekle ulaşmış anket, onaylanıp, üyelere web veya mRNA aracılığı ile duyurulup uygulanmak üzere tekrar Genel Başkana sunulur.

2. İnceleme, Araştırma veya Anket Sonuçlarının Yorumunu İçeren “Tespit Raporları”:
Araştırma, inceleme veya anket sonuçları, SPÇG içinde yapılan görevlendirme ile rapor haline getirilir:

 • Rapor SPÇG içinde tartışılır ve gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda son şeklini SPÇG Başkanı verir.
 • Bu son şekil TTD Genel Başkanının bilgi ve önerilerine sunulur.
 • Genel Başkanın kişisel önerileri olursa, grup içinde bu öneriler tekrar tartışılır ve son şekil çoğunluğa göre oluşturulur.
 • SPÇG içinde farklı görüşler varsa ve eğer kişiler isterse, bu görüşlerini isimleriyle birlikte rapora eklenir.
 • Oluşan son rapor:
  • SPÇG Web sayfasında yayınlanır.
  • TTD Genel Başkanına iletilir. Genel Başkan isterse MYK’ya sunar, isterse mRNA ile SPÇG raporu olarak yayınlar, isterse arşive kaldırır.

3. Acil “Görüş Raporları”:
Ani gelişen olaylar karşısında kısa sürede geliştirilmesi gereken “Görüş Raporları”:

 • SPÇG başkanı tarafından görevlendirilen üye(ler)ce taslak olarak hazırlanır.
 • Hızla grup içinde tartışılır.
 • Grup içinden gelen önerilerle son şekil SPÇG Başkanı tarafından oluşturulur ve TTD Genel Başkanının görüşüne sunulur.
 • Genel Başkandan öneri gelirse, rapor grup içinde tekrar tartışılır ve son şekli  çoğunluğa göre oluşturulur.
 • SPÇG içinde farklı görüşler varsa ve eğer kişiler isterse, bu görüşler görüş sahibinin ismi ile birlikte rapora eklenir.
  1. TTD Genel Başkanına sunulan Görüş Raporu SPÇG’nun Web sayfasında yayınlanır.
  2. Genel Başkan:
   • Görüş raporlarını MYK’ya sunarak dernek görüşü olarak geliştirebilir ve yayınlayabilir,
   • Sadece SPÇG görüşüdür olarak yayınlayabilir,
   • Hiçbir işlem yapmadan arşive kaldırabilir.

4. Acil olmayan “Görüş Raporları”:
Sağlık politikaları veya bu alandaki gelişmeler hakkında zaman baskısı olmaksızın geliştirilmesi gereken “Görüş Raporları”:

 • SPÇG Başkanı tarafından görevlendirilen üye(ler) tarafından taslak olarak hazırlanır.
 • SPÇG gerekirse sanal ortamda Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden değerlendirmeler isteyebilir.
 • Hazırlanan taslak görüş raporu grup içinde tartışılır.
 • Grup içinden gelen öneriler doğrultusunda son şekli Başkan tarafından oluşturulur.
 • Rapor TTD Genel Başkanına görüş almak üzere sunulur.
 • Genel Başkandan öneri gelirse, rapor grup içinde tekrar tartışılır ve son şekli çoğunluğa göre oluşturulur, tekrar Genel Başkana sunulur
 • SPÇG içinde farklı görüşler varsa ve eğer kişiler isterse, bunlar kişilerin isimleriyle birlikte rapora eklenir
  1. Genel Başkana sunulan görüş raporu SPÇG’nun web sayfasında yayınlanır.
  2. Genel Başkan görüş raporlarını:
   • MYK’ya sunarak Dernek Görüşü olarak geliştirebilir,
   • İsterse MYK sonrası GYK’ya veya TTD Genel Kurulu’na sunulabilir,
   • İsterse sadece SPÇG görüşü olarak yayınlayabilir,
   • Hiçbir işlem yapmadan arşive kaldırabilir.

5. Temel İlkeler ve Stratejik Politikalarla İlgili Çalışmalar:
Sağlık politikaları ve/veya ilgili gelişmeler karşısında Dernek temel ilkelerini, oluşturulması gereken stratejileri ilgilendiren/kapsayan ve esas olarak zaman baskısı olmayan görüşler geliştirilmesi gereken durumlar:

 • SPÇG Başkanı tarafından görevlendirilen üye(ler) tarafından taslak olarak hazırlanır.
 • SPÇG Başkanı isterse Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden sanal ortamda görüş ve değerlendirmeler isteyebilir.
 • Tüm görüşler dikkate alınarak hazırlanan taslak rapor Grup içinde tartışılır.
 • Grup içinden gelen öneriler doğrultusunda son şekil Başkan tarafından oluşturulur.
 • Rapor TTD Genel Başkanına görüş almak üzere sunulur.
 • Genel Başkandan öneri gelirse, rapor grup içinde tekrar tartışılır ve son şekli çoğunluğa göre oluşturulur tekrar Genel Başkana sunulur.
 • SPÇG içinde farklı görüşler varsa ve eğer kişiler isterse, bunlar görüş sahiplerinin isimleriyle birlikte rapora eklenir
  1. Genel Başkana sunulan rapor SPÇG’nun web sayfasında yayınlanır.
  2. Genel Başkan raporu:
   • MYK ya sunarak Dernek görüşü olarak taslak halinde geliştirir,
   • MYK sonrası GYK’ya sunar ve gelen önerilerle son şeklini verir.
   • Gerekirse seçimsiz özel gündemli genel kurul çağrısı yapılarak rapor genel kurulda tartışılabilir. Uygun görülürse ilk genel kurul gündemine de alınabilir.
   • Hazırlanan v son şeklini alan raporlar kongre ve /veya genel kurullarda sunulur ve derneğin tüm organlarında sunulur.

6. Dernek MYK’sından gelecek talepler:
Tüm isteklerde, isteklerin özelliğine göre yukarıdaki uygun yol izlenir.

TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu’nun TTD Bülteni ve Sanal Gazetedeki Tahsis Edilmiş Yerlerinin Kullanımı
TTD SPÇG’nun bülten ve sanal gazetedeki tahsis edilmiş sayfalarında aşağıda belirtilen konular yayınlanır:

 1. SPÇG çalışma ve aktiviteleri ile ilgili fotoğraflı ve yazılı haber bilgiler.
 2. SPÇG üyelerinin, çalışma grubu ilgi alnıyla ilgili yazıları.
 3. SPÇG’nun ürettiği tespit ve görüş raporlarının sonuçlanmış son şekilleri.
 4. SPÇG tarafından yapılan duyuru ve çağrılar.
 5. SPÇG gündemli aktivitelerinin yer, zaman, tarih ve program içeren duyuruları,
 6. SPÇG tarafından düzenlene çalıştay ve benzeri aktivitelerin sonuç raporları.
 7. Sanal Gazete’de SPÇG tarafından açılması istenilen tartışma konularının görüş isteme çağrıları.

Son şekli gönderilen paket-yazı SPÇG kimliği veya gönderenin kimliği ile yayınlanır.

 

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax discount where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax discount where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers compulsive gambling. 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers women and gambling: symptoms and effects 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers www.800gambl0er.org 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers new jersey council on compulsive gambling 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin usa buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin biaxin online buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin pills buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin purchase clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy biaxin 500mg buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin clarithromycin reviews clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy biaxin australia clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin no prescription buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin uk buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin pills buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill where can you buy the abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill https://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill buy online where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription cytotec abortion pill buy online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription buy abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription cytotec abortion pill buy online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription buy abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra prescription viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk buy viagra online without prescription viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples buy cheap kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples order kamagra online kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples buy cheap kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples order kamagra online kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative generic kamagra jelly sale discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly reviews discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk free amoxil sample buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil uk buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk free amoxil sample buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk https://www.cengage.co.in/content/academic-professional buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work thyroxine uk free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work get thyroxine avoid prescription free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online https://www.cengage.co.in/content/library-reference where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription mail order principen buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy principen on the internet buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy principen on the internet buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills where can i get the abortion pill online online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills where can i get the abortion pill online online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin get ciprofloxacin avoid prescription female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online order clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online order clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin online shop in uk purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent women does dexamethasone work free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent women does dexamethasone work free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online generic Cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href get discount vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin buy cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online where to buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online buy abortion pills online medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale buy cephalexin las vegas get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale alternative to chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house how to order the abortion pill online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house where to buy abortion pills online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house where to buy abortion pills online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house cytotec abortion pill buy online how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin online clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin online clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk natural augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin online clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate without prescription