Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

SPÇG’nun Üniversite Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Afiliasyonu Hakkındaki Görüşü

Sağlık hizmeti veren kamu kurumlarının karşılıklı ortak kullanıma açılmasının; bu kurumlar arasında işbirliği yapılmasının; kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla yatırımların birlikte planlanmasının; bina ve fiziksel alanlar, ekipman ve teknik donanım ile insan kaynaklarının uygun bir planlama ile karşılıklı paylaşılmasının, kamu yönetimi,asistan ve öğrenci eğitimi bakımından son derece gerekli ve bugüne kadar uygulanması çok geç kalınmış bir argüman olduğuna inanıyoruz.

Ancak, Ülkemizdeki sağlık kurumlarının hepsinin tek elden yönetilmesinin ve sağlık hizmetlerinin tekelleşmesinin gerek hastalarımız ve gerekse sağlık çalışanlarımız için çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. Tüm hastanelerin bir elden yönetilmesinin, sağlıktaki farklı tarafların, ihtiyaçların, taleplerin, beklentilerin karşılanmasında sorunlara yol açacağını, çeşitliliğin, yaratıcılığın, üretkenliğin azalmasına neden olabileceğini öngörüyoruz. Özel sektör, kamu kurumları, vakıflar, üniversiteler, dernekler gibi farklı özel ve tüzel kişilerin, farklı amaç, misyon ve vizyonlarla, farklı taraflara, farklı ihtiyaçların karşılanmasına dönük, farklı tasarım, yapılanma ve işletme modelleriyle hastane açıp yönetmelerinin ülkemiz için bir zenginlik, hastalarımız ve sağlık çalışanlarımız için çok avantajlar sunan bir çeşitlilik olacağına inanıyoruz.

Üniversite hastanelerinin bazılarının ekonomik sorunları olduğunu biliyoruz. Bunda işletmecilikten kaynaklanan sorunların önemli bir rolü olabileceğini inkar etmiyoruz. Ancak, üniversite hastanelerinin ekonomik sorunlarının, sadece kötü işletmeciliğin bir sonucu olduğu savına katılmıyoruz. Örneğin; bu kurumlara eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri için hiçbir ödenek verilmemesinin; hizmet verdikleri hasta profili dikkate alınmadan yapılan SGK geri ödemelerinin adalet ve hakkaniyete uygun olmadığına inanıyoruz.

Üniversite hastanelerinde aynı rektörlüğe bağlı olmalarına rağmen Başhekim ve Dekan ayrımının yer yer ciddi sorunlara yol açtığı deneyimini ve eğitim, araştırma işlevi ile sağlık hizmetinin ayrılmazlığını (birlikte, aynı zamanda ve aynı ortamda, aynı materyal üzerinde, aynı aktörlerce gerçekleştirilecek olması) dikkate alarak, işletme tarafı ile eğitim/araştırma tarafının farklı otoritelerce yürütülmesinin ciddi sakıncalar doğurabileceğini düşünüyoruz. Rize, Erzincan, Marmara Üniversitesi gibi kurumlarda, tıp fakültesi öğretim üyelerinin yeterli ek ödeme alabilmek için günde 80-90 adet poliklinik hastasına baktığı; sağlık hizmeti vermekten bilimsel araştırma ve yayın yapamadığı; eğitim faaliyetlerinin mesai saatleri dışına kaydırılmasının dile getirildiği, öğretim üyelerinin sadece birer uzman hekim olarak görüldüğü ve bu kategoride hizmet vermelerinin istendiği gibi duyumlar almamız bizi endişelendiriyor.

İşletmeciliği devralmak yerine, Sağlık Bakanlığının başarılı olduğu alanlarda deneyim ve birikimlerini üniversite hastaneleriyle paylaşmasının; insani, fiziki ve teknolojik kaynakların ortak kullanılmasının daha iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyoruz. Gönüllülük esasıyla, iyi belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde yapılacak mutabakatlarla farklı kurumların farklı kimlik, amaç, misyon, vizyon ve hedefleri korunarak bir işbirliği gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Tek taraflı öneri ve projeler yerine, Ülkemiz, kurumlarımız ve hastalarımız için daha verimli olabilecek böyle bir işbirliğinin kurgulanması için her bir üniversite hastanesi ile Sağlık Bakanlığının üniversite hastanelerinden sorumlu birimi/yetkilileri arasında bir çalışma yapılabilmesini umuyoruz. Afiliye olmak isteyen kurumların, hangi kaynakları, ne ölçüde ve nasıl birlikte kullanabileceklerini kendilerine özel ve koşullarına uygun birer sözleşme metniyle belirlemeleri gerektiğine inanıyoruz.

Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax discount where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax coupon where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax 100 mg 50 ml suspansiyon where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax online purchase where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax online purchase where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers compulsive gambling. 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers www.800gambl0er.org 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers nj council on compulsive gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers women and gambling: symptoms and effects 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers gambling 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin pills buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin purchase clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin uk buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin buy biaxin australia clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin order clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin order clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin order clarithromycin clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin uk buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy biaxin canada buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin pills buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin uk buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill buy abortion pills online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill online purchase abortion pill abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill buy online where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pills where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription order abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription cytotec abortion pill buy online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription order abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription order abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription cytotec abortion pill buy online pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra prescription viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra dosage viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra dosage viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples cialis vs kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples buy cheap kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples order kamagra online kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil uk buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk generic amoxil online buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online women does bisacodyl work where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online https://www.cengage.co.in/content/library-reference where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online get laxative online where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online free laxative sample where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online how does bisacodyl work where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription https://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy cheap principen online uk buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription https://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills where can i get the abortion pill online online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill buy online online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin canada purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin purchase ciprofloxacin online female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin generic cipro female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin get ciprofloxacin avoid prescription female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin generic cipro female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online order clindamycin purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent buy dexamethasone las vegas free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online mail order duricef how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online get Cefadroxil avoid prescription how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online get Cefadroxil avoid prescription how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href order vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale women does keflex work get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloromycetin online shop in uk get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale get chloromycetin get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale alternative to chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house cytotec abortion pill buy online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription