Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

SPÇG Yürütme Kurulu Üyeleri 2. Toplantısı

25 Haziran 2011 saat 09.30-16.30 arasında Genel Merkez Ofisimizde aşağıdaki gündemle toplandı.

GÜNDEM:

 1. Eylem Planına göre sorumlu olan arkadaşlarımızın  rapor sunumları
  • Sağlık Politikasının felsefesi: Tevfik Özlü, Haluk Çalışır
  • Göğüs Hastalıkları branş hastanelerinin kapatılması konusunda rapor: Haluk Çalışır ve Adem Yılmaz
  • VSD’lerinin durumu: Haluk Çalışır
  • Uzman anketi yorumlanması: Muzaffer Metintaş, Tevfik Özlü
  • Hastanelerde cihaz tespiti çalışması/ Sedat Altın
  • Afiliasyon yönetmeliği: Tevfik Özlü
  • Global bütçe: Tevfik Özlü
  • Performans konulu yönerge: Şule Akçay, Akın Kaya
  • SGK SUT geri ödemeleri: Şule Akçay, Öner Balbay
  • Sigara bırakma poliklinik hekimleri: Mevcut uygulama, olması gereken uygulama: Şule Akçay
 2. TTB nin 3 Ağustos Eylemi Çağrısı
 3. Hekim parlamenterle ilişkiler
 4. TTD Okul'un istediği kurs önerileri
 5. Önerilecek ek gündem

GÜNDEMİN ÖZETİ

 • Sağlık politikaları ile ilgilenen gruplarla iletişim kurulması ve çalıştay yapılması görüşü
 • “Health policy” kavramının ilerleyen dönemlerde ön plana alınıp irdelenmesinin, sağlık politikası anlamı dışında daha geniş bir açıdan bakılmalı vurgusu yapıldı
 • TTD olarak bilimsel yaklaşımın önemini vurguladı. Öncelikle masada olmanın, masayı terketmemenin gerekliliğine vurgu yapıldı.
 • Atılacak adımlarda her yapılan doğru veya yanlıştır demenin kısır döngüyle sonuçlanacağını verilecek tepkilerin bilimsellik yolunda duygusallıktan uzak, objektif olması gerektiğine vurgu yapıldı
 • Dernek misyon / vizyonuna atıfta bulunarak, önemli olan TTD tabanına ulaşmak ve her üyesinin değerli olduğunu hissettirmek
 • TTD olarak üyelerin sorunları ve özlük haklarının öncelikli olması gerektiği söyledi. Her bir üyenin desteğini almış bir dernek olarak basit bir sorundan ülke geleceği ve toplum sağlığı hakkında daha güçlü söylemler oluşturulabileceğini belirtti. Asistan doktorların bu sürece dahil edilerek uzmanlık eğitimleri sonrası katılımcı bir ortam yaratılabileceği vurgusu yaptı.
 • SPE kredisi çalışmaları, resertifikasyon ve akreditasyon ile iligili yapılan/yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgi verildi.
 • TTD olarak iletişim komitesi kurulmasının gereksinimine işaret etti. Şubelerden başlayarak yönetimin akademik personel dışındada aktif görev alınmasının önemine vurgu yaptı.
 • Sağlık politikaları belirlenirken masadan kalkılmaması gerektiğini ve gerekirse Halk sağlılğı, TTB, Sağlık Bakanlığı, Yöneticiler davet edilerek toplantıların yapılmasının kazanımları üzerinde duruldu.
 • Mevcut çalışmaların web ortamında paylaşımının tıklanma, denetimden geçmesi kaydıyla yorum yapma imkanı sunulmasının üyelerin özlük hakları yönünden ve çalışmalara aktif katılımının sağlanması açısından önemine vurgu yapıldı
 • Şuan yapılan çalışmaların tamamlanan bölümlerinin yayınlanması, tamamlanmayan çalışmalar konusunda ise bilginin yer alması gerekirse çalışmayı yapanların e-posta adreslerinin belirtilerek katkı sunma imkanı tanınmasının önemine vurgu yapıldı
 • Göğüs Hastalıkları branş hastanelerinin kapatılması konusunda rapor sunuldu. Adem YILMAZ hazırladığı raporu sundu. Ayrıntılı ve anlaşılır olarak değerlendirilen rapor Haluk ÇALIŞIR – Sedat ALTIN tarafınca revize edilerek 11 Temmuz 2011'e kadar sunulması karalaştırıldı.
 • Haluk Çalışır VSD'lerin durumu ile ilgili hazırlanan raporda özetle, Sağlık Bakanlığınca sunulan yetkilendirilmiş aile hekimi önerisinin önemli bir adım olduğunu bunun raporlar ve çalışmalarla desteklenmesi gerektiği üzerinde durdu. VSD'lerde yetkilendirilmiş aile hekimi tanımı benimsendi. Özlük hakları yönünden önemli bir seçenek olduğu ve sağlık bakanlığınca teklif edilmesinin mutluluk verici olduğu belirtildi. Bu durumun TB çalışma grubu ile temasa geçilerek değerlendirilmesi ve sunulan raporun revize edilerek MYK'ya sunulması kabul edildi.
 • Uzman Anketi yorumlanması ile ilgili Muzaffer Metintaş tarafından Toraks Bülteni Haziran 2011 sayısında yayınlanan rapor sunuldu. Bu rapor ile Tevfik ÖZLÜ'nün hazırladığı raporun birleştirilerek revize edilmesi kararlaştırıldı.
 • Hastanelerde cihaz tespiti çalışması: Hastanelerde cihaz tespiti ile ilgili şube başkanları ve il temsilciliklerine fikir sorularak 15 gün içinde belirlenmesi kararlaştırıldı. Asistan doktorlar için ihtiyaç belirleme ile ilgili avrupa kıyaslı çalışmasını sundu. Asistan sayısı için Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme ayarlanması ve mevcut raporların Tedavi hizmetleri - Eğitim şubeyle paylaşılması kararlaştırıldı.
 • Uzman merkezli bir planlamanın yapılmasının gerekliliğini anlattı. Ancak asistan doktorların tükenmişlik sendromlarının acil çözüm gerektirdiğini bu yönde sağlık bakanlığı ve Eğitim daire ile görüşmeler yapılmasının öncelikli olduğunu belirtti.
 • Performans konulu yönerge: Akın KAYA performans ile ilgili hazırladığı raporu sundu. Performans konusunda netlik sağlanamasada pratikte eşit işe eşit ücret felsefesi benimsendi. Daha önce Sağlık Bakanlığına sunulan önerinin ön planda tutulması düşünüldü.

*SGK, SUTeri ödemeleri: Öner BALBAY hazırladığı raporu sundu.

Performans, SGK – SUT için hazırlanan raporların revize edilip 1 Eylül 2011 tarihine kadar yayınlanması kararlaştırıldı. Bunun için Öner BALBAY, Şule AKÇAY, Sedat ALTIN, Akın KAYA görevlendirildi. 

*Sonraki toplantının Eylül 2011 tarihinde yapılması, diğer çalışma gruplarından temsilci istenmesi ve Genişletilmiş SPÇG yapılması kararlaştırıldı. Toplantı yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek.

KATILIMCILAR: (soyadı sırasına göre)

 1. Sedat ALTIN
 2. Öner BALBAY
 3. Haluk ÇALIŞIR
 4. Feyza ERKAN
 5. Muzaffer METİNTAŞ
 6. Akın KAYA
 7. Şerif KURTULUŞ
 8. Adem YILMAZ

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax cefixime 400 mg side effects where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax dt 400 mg disperse olabilen 5 tablet where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers women and gambling: symptoms and effects 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers www.800gambl0er.org 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers nj council on compulsive gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers compulsive gambling. 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin biaxin online buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy biaxin 500mg buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin uk buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin buying clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy biaxin australia clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin buy biaxin canada buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin pills buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill where can you buy the abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill https://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill https://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill https://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online buy the abortion pill online where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pills where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online buy the abortion pill online where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription cytotec abortion pill buy online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription buy abortion pill online pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples women does kamagra work kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples women does kamagra work kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly reviews discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk free amoxil sample buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil prescription buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil prescription buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil uk buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work thyroxine uk free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work get discount synthroid online free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work get thyroxine avoid prescription free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online get laxative online where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online https://www.cengage.co.in/content/library-reference where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online get laxative online where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online https://www.cengage.co.in/content/library-reference where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription https://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription fedex generic principen buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription mail order principen buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription fedex generic principen buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills where can i get the abortion pill online online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills where can i get the abortion pill online online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin canada purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin without prescription purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin get ciprofloxacin avoid prescription female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin get ciprofloxacin avoid prescription female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin cipro for sale female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent women does dexamethasone work free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online generic Cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online get Cefadroxil avoid prescription how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online Cefadroxil prescription buy how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href vantin for sale purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href vantin for sale purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime for sale female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime for sale female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online where to buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online where to buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin tablets get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloromycetin online shop in uk get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloromycetin online shop in uk get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloromycetin online shop in uk get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house where to buy abortion pills online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk natural augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk get augmentin avoid prescription clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk women does clavulanate work clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription