Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

Güneydoğu Anadolu Şube Genel Kurulu

Değerli Güneydoğu Anadolu Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2018 tarihinde saat 10.00’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 18 Mart 2018 tarihinde saat 10:00’ da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Güneydoğu Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla


Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM 

1.Yoklama ve Açılış
2.İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3. Başkanlık Divanı Seçimi
4.Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası
5.Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
6.Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi
7.Genel Kurul delegelerinin seçilmesi
8. Dilek ve temenniler
9.Kapanış