KOAH Çalışma Grubu

KOAH Hastalarına COVID-19 Salgınıyla İlişkili Olarak Bilgilendirme ve Öneriler

TÜRK TORAKS DERNEĞİ COVID 19 SALGININDA KOAH TANISI OLAN HASTALARIMIZ İÇİN ÖNERİLER

KOAH Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Tüm dünyada görülen Koronavirus (COVID-19) salgını ile ilgili gelişmeler ve dünyadaki deneyimler doğrultusunda, kronik akciğer hastalığı olan hastalar bu salgında daha fazla risk altında kabul edilmektedir. KOAH’lı hastalarımız bu hastalığa yakalandıklarında solunum sorunlarının artması ve olası komplikasyonlar için daha fazla risk altında olabilir. Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu olarak KOAH tanılı hastalarımız için aşağıdaki önerileri yapıyoruz: 

1.     COVID-19’dan en kötü etkilenebilecek olanlar arasında KOAH hastaları olabilir. KOAH’lı hastalarımız bu salgında hastalığa yakalandıklarında solunum sorunlarının artması ve olası komplikasyonlar için daha riskli kabul edilmektedir. Bu nedenle KOAH’lı hastaların COVID-19 virüsü ile gelişen enfeksiyona yakalanma ihtimalini en aza indirmek ve enfeksiyondan korunmak için evlerinde kalmaları son derece önemlidir.

2.     COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinizi azaltmak için en önemli önlem, su ve sabunla ellerin 20 saniye yıkanması, temizlenmemiş ellerle göz, burun ve ağıza dokunulmaması, öksürük ve hapşırık sırasında kolun dirsek içinin kullanılmasıdır.

3.     Yakınlarınızdan size bulaş olma riskini azaltmak için genel olarak önerilen tüm bu hijyen kurallarına evde birlikte yaşadığınız kişilerin de uyması önemlidir. Eğer aynı evde yaşadığınız kişilerde COVID-19 enfeksiyonu şüphesi varsa bu kişinin izolasyonu, mümkünse aynı ortamı paylaşmamanız son derece önemlidir.

4.     Pandemi süresince hastane ortamına girmek olası enfeksiyon riski oluşturacağından, düzenli kontroller, herhangi bir problem ve yakınmalarda artış olmaması durumunda salgın döneminde ertelenmelidir.

5.     KOAH tedavisinde kullandığınız raporlu ilaçlarınızı reçete yazdırmaya gerek olmadan TC kimlik numaranız ile eczaneden temin edebilirsiniz. Reçete yazdırmak için hastaneye gelmenize gerek bulunmamaktadır. Eğer raporunuzun süresi 1 Ocak 2020 tarihinden önce dolduysa raporun yenilenmesi gerekli olduğundan bu konuyla ilgili olarak size takip eden göğüs hastalıkları doktorunuzla telefon yoluyla irtibata geçmenizi öneririz.

6.     Coronavirüs enfeksiyonu belirtileri KOAH hastalığınızın akut alevlenmelerine yol açabilir ya da yine başka enfeksiyon veya nedenlere bağlı hastalığınızın seyrinde ortaya çıkabilen akut alevlenme ve zatürree klinik tabloları ile karışabilir. Bu nedenlerden dolayı, enfeksiyona ait ateş yüksekliği, öksürük, solunum sıkıntısı ortaya çıkması veya nefes darlığında artma gibi belirtiler başladığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

7.     KOAH’lı hastaların, COVID-19 pandemisi süresince, inhaler (nefes yolu ile) kullandığı kortikosteroid içeren ilaçların kullanımından kaçınmaları gerektiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

8.     KOAH tedavinizi günlük ve düzenli olarak kullanmaya devam ediniz. Bu hastalığınızın kontrolü açısından son derece önemlidir.

9.     Oksijen tedavisi kullanıyorsanız doktorunuzun önerdiği şekilde en az 15 saat/gün olacak şekilde kullanmayı sürdürünüz.

10.  Nebülizatör aracılığıyla ilaç kullanımı COVID-19 enfeksiyonu olan veya şüpheli bile olsa hastalığın bulaşma ihtimalini artıracağından bu yöntem kullanılmamalıdır. Nebülizatör kullanılması gerekli durumlarda onun yerine ölçülü doz inhaler kullanılması önerilmektedir ve eğer varsa bu ilacın spacer adı verilen ara parça ile alınması önerilir.

11.  Sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durunuz.

Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu

Kaynak: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management