KOAH Çalışma Grubu

15 Kasım 2017 Dünya KOAH Günü Etkinliklerimiz

Sayın Türk Toraks Derneği Üyeleri,

Dünya KOAH Günü çerçevesinde Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye olarak bugüne kadar şube ve il temsilciliklerimizden ulaşan etkinlik planı aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu etkinliklerin iletişimini yürüten TTD Genel Merkez Çalışanlarına, Halk Sağlığı Müdürlüğü-GARD İl Kurullarına ve gerçekleştirilmesini sağlayacak TTD KOAH Çalışma Grubu, TTD Şube Başkan ve Yürütme Kurulları ile İl Temsilcilerine ve Konuşmacılara, şimdiden teşekkür ediyor, etkinlik sonrası geri bildirimlerini bekliyoruz.

Sizleri hastalarınızı en yakın merkezdeki etkinliğe ulaşmaları konusunda destek olmaya ve tüm hafta boyunca www.gard.org.tr web sitesinde yer alan Dünya KOAH Günü yayınlarını hastalarınızla paylaşmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Dr. Bilun Gemicioğlu

Dr. A. Fuat Kalyoncu

TTD GARD Temsilcisi

TTD Genel Başkanı


 

Denizli
Sorumlu Kişi: Dr. Neşe Dursunoğlu

15 Kasım 2017 tarihinde televizyon programı yapacak. İl göğüs hastalıkları uzmanlarına konuşma yapacak.

Orta Anadolu Şube, Kayseri
Sorumlu Kişi: Dr. İnci Gülmez

Televizyon programı yapacak.

Orta Karadeniz Şube, Samsun
Sorumlu Kişi: Dr. Aygül Güzel

Yerel TV programı, hasta eğitim toplantısı ve basın bildirisi planlanmıştır.

Sivas
Sorumlu Kişi: Dr. Ömer T. Doğan

Hasta eğitim toplantısı yapılacak. Basın bildirisi yayınlanacak.

İstanbul Şube, İstanbul
Sorumlu Kişi: Dr. Esen Kıyan

KOAH konulu Kasım ayı Tevfik sağlam toplantısı yapılacak.

Doğu Karadeniz Şube
Sorumlu Kişi. Dr. Dilek Karadoğan

1. Çay TV’de KOAH hakkında söyleşi ve Rize Belediyesi dergisinde yayınlanmak üzere ‘Dünya KOAH günü yaklaşırken KOAH hakkında bilinmesi gerekenler’ başlıklı makale-
(Dr. Ünal Şahin).
2. RTEÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, hasta ve hasta yakınlarına KOAH bilgilendirme toplantısı
(Dr. Songül Özyurt).
3. RTEÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Dünya KOAH gününde başvuran 40 yaş ve üzerinde olan tütün dumanı maruziyeti olan veya solunumsal yakınmaları olan herkese ücretsiz KOAH tarama testi- SFT-  (Dr. Dilek Karadoğan, Dr. Songül Özyurt, Dr. Bilge Yılmaz Kara).

Yalova
Sorumlu Kişi: Dr. Ertan Sarıbaş

İl sağlık müdürlüğünde, toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, kamu ve özel hastanelerinde; KOAH afişi asılacak, KOAH el broşürleri dağıtılacak, KOAH ile yaşam kitapçığı, dağıtılacak, Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını  Önleme ve Kontrol programı yapılacak, basın bildirisi yayınlanacak, bilgi notu, konu ile ilgili  eğitim sunumlarının gönderilecek, Solunum Fonksiyon Testi Taraması ve KOAH eğitimi verilecek, halk eğitimi ve hizmetiçi eğitimleri yapılacak.
22 Kasım 2017 tarihinde Gazi Paşa Cad.Kent Meydanında yürüyüş yapılacak.
Kent meydanında stant açılacak ve karbonmonoksit ölçümü yapılacak.
Pazar yerleri ve AVM’lerde stant kurulacak

Batı Karadeniz Şube, Düzce
Sorumlu Kişi: Dr. Ege Güleç Balbay

KOAH ve Hava Kirliliği konulu hasta eğitim toplantısı yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Şube, Diyarbakır
Sorumlu Kişi: Dr. Recep Işık

TRT GAP radyosunda canlı yayın yapılacak.

İzmir Şube, İzmir
Sorumlu Kişi: Dr. Gülru Polat

Hastalara yönelik eğitim toplantısı yapılacak.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD'nda Dr. Alev Gürgün ve Dr. Funda Elmas Uysal, hastalara yönelik eğitim toplantısı yapacak.

Elazığ
Sorumlu Kişi: Dr. Semih Koçyiğit

Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortak stad açılacak. Broşür dağıtılacak. Ücretsiz sft yapılacak. Yerel basın mensuplarına açıklamada bulunulacak.Yerel tv kanalına katılarak gün ile ilgili açıklamalarda bulunulacaktır.

Niğde
Sorumlu Kişi: Dr. Ayhan Varol

Dünya KOAH günü nedeniyle basın bildirisi yayınlanacak. KOAH bilgilendirme broşürleri dağıtılacak. Hastane koridorlarına KOAH bilgilendirme afişleri asılacak. Hasta ve hasta yakınlarına KOAH ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Hastalara ve yakınlarına SFT yapılacak. KOAH kitapçıkları ve broşürler dağıtılacak. Topluma yönelik farkındalık eğitim ve çizgi videosu personelin ve halkın görebileceği bölümlerde bulunan televizyonlarda gösterimi sağlanacak. Kamu spotları paylaşılacak. Sağlık personeline ''KOAH Bilgilendirme'' toplantısı yapılacak. Farkındalık için eğitim videosu yayınlanacak. Yerel TV ve Radyoda KOAH hakkında halkımızı bilgilendirici ve farkındalığı artırıcı program yapılacak.

Ankara Şube, Ankara
Sorumlu Kişi: Dr. Serap Duru 

17 Kasım 2017 tarihinde Türk Toraks Derneği Ankara Şube  ve Ankara Sağlık Müdürlüğü İşbirliği İle aile hekimlerine yönelik toplantı düzenlenecek.

İzmir 
Sorumlu Kişi: Dr. Yelda Varol

 

1.KOAH bilgilendirme broşürleri dağıtılacaktır.                                                                  

2.Hastane girişlerine KOAH bilgilendirme afişleri asılacaktır.

3.TTD Hemşirelik Komitesi, TTD KOAH Çalışma Grubu Yönetim Kurulu, TTD İzmir Şube Yönetim Kurulu ortak programı kapsamında 24.11.2017 de Dünya KOAH Günü etkinliklerimizin bir bölümü olarak Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  hemşirelere yönelik KOAH sempozyumu düzenlenecektir.

4.15 Kasım 2017’de İzmir Şube Yönetim Kurulu ile ortaklaşa ‘KOAH Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlenecektir.

Kırıkkale
Sorumlu Kişi: Dr. Ayşe F. Kalpaklıoğlu

Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları uzman hekim/asistan/intern doktor (30 +) bilgilendirme/sohbet toplantısı yapılacak.