Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Ortak Kasım Ayı Bilimsel Toplantısı "Kistik Akciğer Hastalıklarına Güncel Bakış" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi tarafından, 29 Kasım 2019 tarihinde Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ile ortak yapılan “Kistik Akciğer Hastalıklarına Güncel Bakış ” konusu Diyarbakır da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Aylık toplantı kapsamında, kistik akciğer hastalıklarına güncel bakış konusu, Dr. Füsun Topçu’nun oturum başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniveritesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD öğretim üyesi Dr. Oğuz Uzun’un sunumu eşliğinde tartışıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği, soru ve katkılarıyla zenginleşen konuşmalar, ayırıcı tanısı güç kistik akciğer hastalıklarına yaklaşım konusu ile ilgili bilgilerin güncellenmesi açısından önemliydi.

Sunumu gerçekleştiren Dr. Oğuz Uzun’a ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu