Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Ortak Kursu:"İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Yenilikler" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi ile Klinik Sorunlar Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Yenilikler” kursu, 23 Kasım 2019 tarihinde Antalya da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İnterstisyel akciğer hastalıklarının her yönünü içeren konuşmalar, olgu örnekleriyle birlikte güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.Kurs kapsamında; 

"İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Sınıflama, Epidemiyoloji ve İAH’larına Klinik Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?"

Dr. Oğuz Uzun,

"İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Radyolojik Ayırıcı Tanıda İpuçları"

Dr. Gökhan Arslan,

"İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Bronkoskopik Tanı Yöntemleri "

 Dr. Ömer Özbudak,

"İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Gerçekten Tedavi Edilebilir mi? Kime Hangi Tedavi?"

Dr. Haluk Türktaş

"Romatolojik Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?"

Dr. Züleyha Bingöl

"Sarkoidozis Tedavisi: Ne Zaman, Hangi hastalar, Hangi ilaçlar? "

Dr. Aykut Çilli

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen, bilgilerin pekişmesini sağlayan bu konuşmalar, interstisyel akciğer hastalıkları konusunda yeni gelişmeler ve tedavilerin de devam edeceğini, bilinmeyenlerin fazlalığını da vurgulayan nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saygı ve sevgilerimizle,

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu