Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Olgu Tartışmaları

Sayın Türk Toraks Derneği üyeleri,

Bu toplantımızda çok değerli uluslararası konuklarımız var.

Yıllardır devam eden Klinik Sorunlar Online Vaka Toplantıları'nın yenisinde 30 Ocak, Çarşamba günü, saat 19:30 da, 3 uluslararası uzman konuğumuz vakaları bizimle birlikte yorumlayacaklar. Bu toplantımızda da çift yönlü simültane çeviri olacak. Bir önceki toplantımıza da katılan Prof. Dr. Helmut Prosch yine Viyana'dan katılıp olguların radyolojisini değerlendirecek. Önemli bir klinisyen olan Prof. Dr. Bruno Crestani Paris'ten, nadir akciğer hastalıkları konusunda yaptığı araştırmalarla öne çıkan Prof .Dr. Francis McCormack ise Cincinati'den online olarak katılarak bilgilerini paylaşacaklar.

Böylece bu vakalara, alanındaki en önemli uzmanların yaklaşımını ilk elden görme imkanı bulacağız. 
Prof. Dr. Benan Müsellim, Prof. Dr. Özlem Özdemir, Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, Prof. Dr. Oğuz Uzun, Prof. Dr. Gülfer Okumuş, Doç. Dr. Züleyha Kaya Bingöl ve Uz. Dr. Işıl Talaslı Uzel'in de yer alacağı, Chat ekranından tartışmaya katılıp, soru sorma imkanına sahip olacağınız bu toplantıya sizleri de davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu